Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Privaat geld – korte beschrijving

0

De komende generatie ouderen heeft meer te besteden. Met name het vermogen dat is opgeslagen in de eigen woning zal een rol van belang gaan spelen. Welke mogelijkheden zijn er voor ouderen die voor zichzelf meer zekerheid willen organiseren op het terrein van wonen, welzijn en zorg? Welke arrangementen tussen huur en koop en tussen publieke en private zorg zijn beschikbaar of in ontwikkeling? Hoe kunnen ouderen eigen geld inzetten voor meer zekerheid, meer woonkwaliteit, meer (financiƫle) vrijheid, meer zorg? Projecten en initiatieven die dit mogelijk maken worden in dit thema beschreven.

Momenteel is er nog een gat in de woonzorgmarkt tussen de sociale sector en de zeer dure private sector. Maar er dienen zich al meer arrangementen aan die zich richten op het middensegment.

Speuren naar initiatieven

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg wil initiatieven ondersteunen om tot nieuwe gemengde woonzorgarrangmenten te komen in het middensegment. Wat het wonen betreft wordt gedacht aan vormen van afnemend eigendom of coƶperatief eigendom. Aan de kant van de zorg gaat onze interesse uit naar financieringsproducten die, aanvullend op de AWBZ, extra zorggaranties of servicepakketten mogelijk maken. In beide gevallen gaat het om de inzet van eigen vermogen, inclusief de fiscale aspecten.

Het Kenniscentrum kent in Nederland slechts enkele voorbeeldprojecten. Een aantal daarvan staat bij praktijkvoorbeelden. Ook verzamelen we inspirerende buitenlandse voorbeelden. Het kennisproject staat open voor participanten die gemengde publiek-private arrangementen willen gaan bieden.