S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: resultaten 2017 en activiteiten 2018

Hoe realiseren we langer thuis en weer thuis wonen voor ouderen en andere kwetsbare groepen? Het Kenniscentrum Wonen-Zorg werkt, samen met de leden van Aedes, ActiZ en de kennispartners GGZ Nederland, RIBW Alliantie en VGN aan deze belangrijke maatschappelijke opgave. In het jaarverslag 2017 en ons activiteitenplan 2018 presenteren we onze projecten.

Urgentie innovaties wonen zorg groeide sterk in 2017

2017 is het jaar waarin de urgentie voor innovaties in wonen en zorg sterk groeide. Op alle fronten werd aandacht gevraagd voor de noodzaak van nieuwe oplossingen op het gebied van wonen en zorg. De prijsvraag Who Cares betrok de ruimtelijke- en zorgsector bij de vraag wat toekomstbestendige wijken zijn waar mensen op een prettige manier oud kunnen worden. De vernieuwingsagenda van Aedes zette wonen en zorg als een van de zes thema’s op de agenda. Ook de prijsvraag I-Opener van Aedes en KWH stond in het teken van wonen en zorg. Vanuit gemeentelijke kant werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor opvang, huisvesting en begeleiding voor mensen vanuit de maatschappelijke opvang en GGZ. De roep om innovatieve oplossingen en een integrale aanpak is groot.

Rol Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg participeerde volop in deze ontwikkelingen. Zo verzorgden we een preview van de inzendingen voor Who Cares voor de jury en boden we de Rijksbouwmeester een podium tijdens het derde landelijk congres over woonvariaties Expeditie Begonia 2017 (700 deelnemers). De thema’s uit de vernieuwingsagenda zijn in coalitie met leden van ActiZ en Aedes opgepakt en we maakten deel uit van de jury van de I-Opener. Het aanbod binnen de training Connect Effect is uitgebreid met lokale praktijklab’s Beschermd Thuis; eind 2017 startten we met het eerste praktijklab Beschermd Thuis in de regio Utrecht.

Thema’s 2017

In 2017 werkte het Kenniscentrum Wonen-Zorg aan vijf thema’s: Meer variaties in wonen en zorg, Zorgzame buurt, Zorgvastgoed en duurzaamheid, Thuis met intensieve zorg en Samenwerking. In het jaarverslag geven we een impressie van onze activiteiten in 2017 (pdf). Via links kunt u doorklikken naar meer inhoudelijke informatie op onze website.

2018: Cocreatie in wonen, welzijn en zorg

Het activiteitenplan voor 2018 is ontwikkeld in samenspraak met Aedes, ActiZ, GGZ-Nederland, RIBW Alliantie, VGN, Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland. Vier relevante maatschappelijke opgaven zijn benoemd:
1. Extramuralisering & huisvesting van kwetsbare mensen
2. Scheiden wonen-zorg & vastgoedsturing
3. Kwaliteit van de buurt/wijk
4. Woonconcepten
Op deze thema’s is het Kenniscentrum Wonen-Zorg, samen met de brancheorganisaties, actief in 2018. Gedurende het jaar kunnen activiteiten met nieuwe partners toegevoegd worden. In het activiteitenplan 2018 lees u meer over de projecten (pdf).

Wilt u een bijdrage leveren aan een van de projecten, neem dan contact op met ons: info@kcwz.nl.

21-03-2018

Stel een vraag


Danielle Harkes
Manager Kenniscentrum

Stel een vraag

Yvonne Witter
Yvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

Stel een vraag

Penny Senior
Penny Senior
Adviseur Kenniscentrum