Nieuwe vormen voor tijdelijke huisvesting – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

24-06-2009

Op het terrein Auxiliatrixpark te Venlo realiseerde de Zorggroep de afgelopen maanden de tijdelijke woonvoorziening De Lindelaan voor groepswonen voor mensen met dementie. De voorziening wordt de komende jaren gebruikt als tijdelijke voorziening in een transitieproces naar kleinschalig wonen.

Snelle realisatie

Begin 2008 kreeg de Zorggroep toestemming van het zorgkantoor. Samen met De Meeuw werd een ontwerp gemaakt van vier groepswoningen rond een patio. In februari 2009 werd gestart met de bouw en op 15 juni zijn de eerste bewoners verhuisd. De snelle realisatie was mogelijk doordat gekozen is voor unitbouw. De Zorggroep is enthousiast dat het financieel verantwoord is de groepswoningen gedurende 14 jaar te exploiteren.

Tijdelijke huisvesting in kantoorpand

Het herbestemmen van een bestaand pand als tijdelijke voorziening is een andere mogelijkheid die steeds vaker benut wordt. In Utrecht realiseerde woningcorporatie Mitros een tijdelijke voorziening in een voormalig kantoorpand. Door een grote renovatie zijn 114 zorgappartementen gerealiseerd. Het pand kreeg de naam De Zusters en werd op 27 mei 2009 feestelijk geopend. Meerdere zorgorganisaties achter elkaar zullen het kantoorpand aan de Utrechtse Lomanlaan gaan huren.

Veel aandacht voor herbestemming

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg liet eerder dit jaar door RIGO en Architectuur Lokaal onderzoek doen naar herbestemming van historische gebouwen voor zorg. Aedes en SBR brachten herbestemming van monumentale gebouwen voor nieuwe doelgroepen onder de aandacht tijdens een discussiebijeenkomst eerder deze maand.
Ook het Kabinet heeft oog voor het herbestemmen van leegstaande monumenten. Naast een oproep om investeringen in herbestemmingsprojecten te versnellen, stelt het Kabinet zelf € 8 miljoen beschikbaar specifiek voor herbestemmingsprojecten in de Krachtwijken. 

Meer informatie