Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Limburg krijgt Z-team voor zorgwoningen

0

07-02-2007

De bouw van zorgwoningen in Zuid-Limburg krijgt een extra impuls door het instellen van een Adviesteam Zorgwoning. Het zogenaamde Z-team gaat knelpunten bij de totstandkoming van zorgwoningen wegnemen. Daartoe heeft de Provincie Limburg in samenspraak met gemeenten, zorgaanbieders en corporaties besloten.

Aanleiding tot de vorming van dit team is de constatering dat de plannen voor de bouw van de zorgwoningen weliswaar op de rails staan, maar dat de voortgang niet zo snel verloopt als gewenst en noodzakelijk is. Het gaat in Zuid-Limburg om de realisering van 5000 zorgwoningen met bijbehorende diensten aan huis. De woningen worden tussen 2006 en eind 2010 opgeleverd; daartoe zijn de betrokken partijen een inspanningsverplichting aangegaan.

Het Z-team zal zelf initiatieven nemen om reeds gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Daarnaast kunnen partijen die betrokken zijn bij de realisering van zorgwoningen rechtstreeks een beroep doen op het Z-team en hulp vragen bij het oplossen van knelpunten.

De expertise van de leden ligt in de bouw- en corporatiewereld, zorgorganisaties en bij de overheid. In het team is kennis aanwezig over hoe de overheidsprocedures voor zorgwoningen zijn te versnellen.
Het Z-team begint op 5 februari met haar werkzaamheden.

Bron: Provincie Limburg (hier vindt u ook informatie over de samenstelling van het Z-team).