Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Ouderen op de woningmarkt

0

14-10-2004

Het ministerie van VROM heeft het rapport ‘Met zorg gekozen?’ uitgebracht over de woonvoorkeuren en het woningmarktgedrag van ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Het rapport is gebaseerd op onderzoek van het SCP en beschrijft onder meer de ontwikkeling van de woonsituatie en de woonlasten van ouderen en gehandicapten, hun verhuiswensen en gerealiseerde verhuizingen, en de kansen die zij hebben om op de woningmarkt te slagen.

Lees meer