Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20070124.html

Databank Wonen-Zorg

Uw project in de Databank Wonen-Zorg »
Momenteel actualiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de onderdelen woonzorgzones en woonzorgcomplexen in de landelijke Databank Wonen-Zorg. De databank geeft een overzicht van de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Nederland en wordt geraadpleegd door zowel professionals als klanten. Meld nu uw nieuwe locaties en plannen aan! Projecten die al in de databank staan kunt u zelf actualiseren.

Bijeenkomsten

Excursie Bouwen voor wonen, zorg en onderwijs »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 27 maart een excursie naar complexen voor wonen, zorg en onderwijs in West-Nederland (Rotterdam en Gorinchem). U kunt de voorbeelden met eigen ogen gaan zien en in gesprek gaan met de betrokken projectleiders, opdrachtgevers en architecten. Het Kenniscentrum is van plan om in mei/juni vergelijkbare excursies naar projecten in Midden- en Noord-Nederland te organiseren.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Debatreeks VWS over toekomst van de zorg »
Het Ministerie van VWS organiseert dit jaar een serie debatten over de toekomst van de zorg. Centraal staan vier scenario’s. De vier scenario’s zijn opgenomen in het VWS-rapport ‘Niet van later zorg’. Ze beschrijven mogelijke varianten voor de zorg rond het jaar 2020.

Prijsvraag: bouwen voor de toekomst »
Het College bouw zorginstellingen organiseert de prijsvraag ‘Zorg 2025: (ge)bouwen voor de toekomst’. Het Bouwcollege wil door het uitschrijven van de ideeënprijsvraag het denken over de toekomst van de bouw in de zorg bevorderen.

Levensloopbestendige woningen

Belgisch programma voor valpreventie ouderen »
De Katholieke Universiteit Leuven heeft een strategie ontwikkeld en getest voor valpreventie bij ouderen. Samen met huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten werd een programma ontwikkeld voor een uniforme aanpak van valpreventie.

Diensten en zorg thuis

Informatiepakket consultatiebureau voor ouderen »
Organisaties die een consultatiebureau voor ouderen willen opzetten of daar mee bezig zijn, kunnen bij zorgorganisatie De Volckaert een informatiepakket bestellen. De Volckaert heeft sinds 2005 in Dongen een succesvol consultatiebureau dat speciaal gericht is op ouderen. Het informatiepakket bevat het projectplan, de werkwijze, de PR en resultaten van een wetenschappelijk onderzoek .

Klant in beeld

Ross ontvangt Groenboek Roze Ouderen »
Op dinsdag 9 januari ontving staatssecretaris van VWS Clémence Ross-van Dorp het Groenboek Belweek Roze Ouderen. Het rapport is het resultaat van de belweek die drie maanden geleden werd gehouden. Het is de eerste keer dat op deze schaal de behoeften van roze ouderen rond zorg, welzijn en wonen in kaart zijn gebracht.

Regelgeving en financiering

Projectplan VWS kapitaallasten zorgorganisaties »
VWS heeft recent een projectplan ‘Met zorg ondernemen’ opgesteld voor de invoering van integrale tarieven in de zorg. De beknopte externe versie geeft op hoofdlijnen de te nemen stappen aan en de daarbij behorende planning. Het plan is een uitwerking van de ‘kapitaallastenbrief’ van maart 2005.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.