Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20061220.html

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2006. In 2007 bestaat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 5 jaar. We vieren dit met veel activiteiten rond vijf jaar innoveren in wonen, welzijn en zorg. U hoort hier binnenkort meer over. Voor nu wensen we u prettige feestdagen en een initiatiefrijk 2007.

Bijeenkomsten

Cursus Samenwerking van KCWZ en ROI begin 2007 »
Samen met het Rijksopleidingsinstituut ROI organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2007 opnieuw op twee locaties een meerdaagse cursus Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg.

Nieuwe publicaties

Provinciale cijfers kleinschalig wonen »
In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen in de verschillende provincies bieden het Kenniscentrum Wonen-Zorg en Wonen met Dementie nu provinciale factsheets.

Verslagen Project!mpulsbijenkomsten november 2006 »
In november organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg vier Project!mpulsthemadagen verspreid over het land. De deelnemers konden per dag sessies bijwonen over drie actuele onderwerpen rond wonen, welzijn en zorg. De verslagen van de bijeenkomsten staan nu op de website.

Informatie over aanbesteden »
Organisaties binnen zorg en welzijn krijgen steeds meer te maken met Europees aanbesteden. In een nieuw onderdeel van de website staat dit onderwerp centraal en worden verschillende aspecten van aanbesteden belicht. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wat is aanbesteden, aanbestedingsvormen, aanbesteden binnen zorg en welzijn, procedure Europees aanbesteden, de mogelijkheid van bezwaar en alternatieven voor aanbesteden.

Begrippenlijst Wonen Zorg Welzijn »
Bij het omschrijven van wonen, zorg en welzijn worden meerdere termen gebruikt, terwijl men vaak hetzelfde bedoelt. De nieuwe begrippenlijst van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg geeft een overzicht van de verschillende termen met een korte uitleg. De lijst vervangt een eerdere begrippenlijst uit 2004.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

CBS: Meer 65-plussers in 2038 »
Over ruim 30 jaar bestaat een kwart van de bevolking uit 65-plussers. Dat zijn er 200.000 meer dan volgens de vorige bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) uit 2004.

Zilveren Woonladder uitgereikt aan Portaal »
De minister van VROM, Pieter Winsemius, heeft de Zilveren Woonladder uitgereikt aan woonstichting Portaal Leiden, vanwege hun project Nieuwe Energie. De Zilveren Woonladder is een aanmoedigingsprijs van de ministeries van VROM en VWS om meer initiatieven voor een goede opvang van dak- en thuislozen te realiseren.

KBOH, KITTZ en NIZW Zorg samen in Vilans »
KBOH, KITTZ en NIZW Zorg gaan per 1 januari samen verder als Vilans. Zij doen dat onder het motto: “kennis die werkt in zorg”. Vilans is één van de drie kennisorganisaties die voortkomen uit de modernisering van de landelijke kennisinfrastructuur voor zorg en welzijn.

Kleinschalig wonen

Effecten van kleinschalig wonen »
Het Trimbos-instituut heeft samen met het EMGO Instituut (VUmc) een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op het middagsymposium ‘Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: doen of laten?’ op 30 januari 2007 in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Lokaal loket

Effecten van Wmo op zorgloketten in beeld »
Gidz, het Gelders Kenniscentrum voor welzijn en zorg, heeft de effecten van de Wmo op Gelderse zorgloketten met een rapportage in beeld gebracht. Uit het rapport blijkt dat de komst van de Wmo een grote impact heeft op de functies, inhoud en samenwerking van het bestaande lokale loket.

Harderwijk kies voor ‘zorgbakens’ als loket »
De gemeente Harderwijk heeft zorgbakens in wijken opgericht die als informatiepunt voor burgers dienen. Burgers kunnen er terecht voor vragen over wonen, vervoer, welzijn, zorg en belangenbehartiging. Daarnaast zal er vanaf 1 januari 2007 een centraal Wmo-loket gevestigd worden in het stadhuis.

Wijkservicecentrum

Aanpassing rapport bijdragen AWBZ voor multifunctioneel centrum »
Sinds eind september staat het HHM-rapport over mogelijke bijdragen vanuit de AWBZ aan een multifunctioneel centrum (MFC) op de website van het Kenniscentrum. Het rapport heeft meerdere reacties losgemaakt met als resultaat een aangepaste versie.

Tweedelijnszorgcentrum

Plan voor Centrum voor Preventie en Herstel »
In 2009 krijgt Vlaardingen een Centrum voor Preventie en Herstel dat zich uitsluitend richt op de geneeskundige en verpleegkundige hulp aan ouderen. De Argos Zorggroep die het centrum ontwikkelt, omschrijft het Centrum voor Preventie en Herstel als een medische voorziening tussen het ziekenhuis en het verpleeghuis in.

Zorghotel

Uit en Toch Thuis in Swifterbants logeerhuis »
Logeerhuis Uit en Toch Thuis in Swifterbant biedt de ouders van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen een time-out. Het logeerhuis is een particulier initiatief.

Regelgeving en financiering

Subsidie voor woonzorgzones in Overijssel »
Almelo en Deventer krijgen elk €250.000 voor het ontwikkelen van woonzorgzones. De subsidie wordt beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel.

Impuls voor wonen-zorg-welzijn in Limburg »
De provincie Limburg heeft onlangs subsidies voor wonen, zorg en welzijnsprojecten toegekend aan de regio’s Maastricht en Mergelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad. De regio’s kunnen rekenen op een totaal bedrag van €884.500.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.