Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20061128.html

Bijeenkomsten

Werkconferentie Kijkpunten kleinschalig wonen op 13 december 2006 »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, het werkprogramma Wonen met Dementie en NIZW Centrum Kleinschalig Wonen organiseren een werkconferentie over de visie op kleinschalig wonen en presenteren een instrument voor visievorming binnen uw eigen organisatie.

Cursus Samenwerking van KCWZ en ROI begin 2007 »
Samen met het Rijksopleidingsinstituut ROI organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg begin 2007 opnieuw op twee locaties een meerdaagse cursus Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg.

Nieuwsoverzicht

Gebruikersonderzoek website »
U kunt nog steeds meedoen aan het online gebruikersonderzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Door het invullen van een korte vragenlijst helpt u ons om de website beter af te stemmen op uw wensen. Als dank voor uw deelname aan dit onderzoek verloten wij onder de deelnemers een aantal boekenbonnen.

Trends wonen en zorg

Meer aandacht voor allochtone ouderen »
Het aantal allochtone ouderen neemt de komende jaren flink toe. En met het stijgende aantal, lijkt ook de belangstelling voor dit thema een vlucht te nemen. Steeds meer woningcorporaties, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties verdiepen zich in het thema en proberen hun aanbod meer aan te laten sluiten op de vraag van allochtone ouderen. Het Kenniscentrum ging onlangs met een zorgorganisatie uit Den Haag mee op studiereis naar multicultureel Manchester.

Levensloopbestendige woningen

Introductie WoonKeur Bestaande Bouw »
Als opvolger van het Handboek Opplussen van de SEV introduceert de Stichting SKW Certificatie het Handboek WoonKeur Bestaande Bouw. Het handboek vormt de basis voor het verstrekken van het nieuwe certificaat WoonKeur Bestaande Bouw. De ontwikkeling werd mede gefinancierd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de provincie Overijssel.

Brokerage event ‘Met zorg wonen’ »
Op 18 december organiseert VWS een zogenaamd ‘Brokerage Event’ over innovatie en zorg met als thema ‘Met zorg wonen’. De middag is bedoeld voor iedereen die een sleutelrol vervult bij het verbeteren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zorgvragers in hun woonsituatie.

‘Meer woningen voor ouderen’ van start »
De lobby-campagne ‘Meer woningen voor ouderen’ is onlangs van start gegaan. De campagne is een initiatief van de landelijke ouderenorganisaties ANBO, PCOB en de Unie KBO. Het doel van de campagne is om op lokaal niveau aandacht te vragen voor seniorenwoningen bij gemeenten, politieke partijen en woningbouwcorporaties.

Zorghotel

GGZ Drenthe en Accare starten logeerhuis »
Het Logeerhuis voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen is een samenwerkingsverband tussen GGZ Drenthe en Accare. Het bestaat uit twee naast elkaar gelegen woningen op het vakantiepark ‘Het Land van Bartje’ in het Drentse plaatsje Ees.

Klant in beeld

Ondersteuning voor particulier wooninitiatief »
Particuliere wooninitiatieven winnen de laatste jaren aan populariteit en daarmee groeit ook de behoefte aan ondersteuning bij starters en bewoners van dit soort woonvormen. Twee organisaties zijn sinds kort gestart met het bieden van ondersteuning en advies via een eigen website: het Landelijk Steunpunt Wonen en het Ypsilon Expertisecentrum Wonen.

Het hele gezin in de Wijde Mantel »
Zes meervoudig gehandicapte kinderen kunnen sinds kort samen met hun ouders, broers en zussen in de Wijde Mantel (De Glind, Nijkerk) wonen en gebruik maken van de nodige zorg. De woningen zijn speciaal hiervoor ontworpen.

Regelgeving en financiering

ZonMw-subsidie voor vernieuwing in de zorg »
ZonMw zoekt zorginstellingen, afdelingen en/of teams die hun ideeën voor vernieuwing in de zorg willen uitwerken of in de praktijk willen brengen. In het kader van het Zorg voor Beter-programma Invoeren van Innovaties in de Care verstrekt ZonMw aan maximaal 100 kortdurende innovatieve projecten een subsidie van maximaal € 10.000.

Wet gelijke behandeling uitgebreid met wonen »
De Wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) gaat ook gelden voor wonen. Het wetsvoorstel daartoe is op 1 november 2006 door de bewindslieden van VROM en VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. Wanneer de Kamer erover spreekt is nog niet bekend.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.