Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060816.html

Nieuwsbrief

Bijna drieduizend abonnees »
Binnenkort verwachten wij de drieduizendste abonnee van onze nieuwsbrief. Binnen één jaar tijd is het aantal abonnees op de nieuwsbrief gestegen van tweeduizend tot bijna drieduizend. Heeft u collega’s of relaties die geïnteresseerd zijn in het beleidsterrein van wonen met welzijn en zorg maar nog geen abonnee zijn? Stuur deze nieuwsbrief vooral door! De drieduizendste abonnee ontvangt een verrassing.

Bijeenkomsten

Themamiddagen op locatie over zorghotels »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 5 en 21 september 2006 twee verschillende themamiddagen op locatie in Zotel Hengelo en zorghotel de Palatijn Alkmaar. De middag op 21 september in Alkmaar is door de grote belangstelling volgeboekt. Er is nog wel plaats op de themamiddag op 5 september in Zotel Hengelo.

Cursus Samenwerking van KCWZ en ROI in najaar 2006 »
Ook bezig met samenwerkingsprojecten rond wonen, zorg en welzijn? En op zoek naar inzichten en vaardigheden om in dergelijke complexe netwerken effectief te opereren en te sturen? Dan is de meerdaagse cursus Samenwerking aan wonen, zorg en welzijn dat het Rijksopleidingsinstituut ROI met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in september 2006 op drie locaties start iets voor u!

Overige bijeenkomsten

Themamiddag Woningcorporaties en de eerste lijn op 5 oktober 2006 »
Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 »

Nieuwe publicaties

Personele Unie De Woonmensen Apeldoorn »
In Apeldoorn werken KWZA en corporatie St. Joseph al enkele jaren als één organisatie onder de naam De Woonmensen. Juridisch is nog altijd sprake van twee stichtingen; in denken en doen is er sprake van één onderneming. In de nieuw verschenen projectbeschrijving kunt u meer informatie vinden.

Multifunctionele accommodatie Hilversum »
Multifunctionele accommodatie St. Joseph in Hilversum betreft een groot complex, bestaande uit meerdere, verbonden bouwblokken, waarin circa 200 woningen en meerdere functies zijn ondergebracht. Er zijn woningen voor meerdere doelgroepen, een dagcentrum voor dagverzorging, een verpleeghuisunit alsmede zijn er tijdelijke opvangplaatsen. In de projectbeschrijving vindt u een uitgebreid overzicht van wat St. Joseph nog meer biedt.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Verlenging bijzondere leerstoel »
De bijzondere leerstoel Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties, bekleed door George de Kam, is in wetenschappelijk en maatschappelijk opzicht succesvol gebleken. Daarom vraagt de Stichting MLO aan de Radboud Universiteit te Nijmegen om de bijzondere leerstoel met vijf jaar te verlengen tot maart 2012.

Toenemende aandacht voor daklozen »
Er zijn tussen de 30.000 en 50.000 dak- en thuislozen in ons land. Er is een groeiende aandacht voor deze groep bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en zorgorganisaties waarneembaar, waarbij goede samenwerking tussen deze partijen onmisbaar is. Er zijn diverse initiatieven in het land te vinden.

Lokaal loket

Wegwiezer: decentraal zorgloket voor de Wmo »
De Wegwiezer is een nieuw concept ontwikkeld door een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het is een winkel waar burgers van de gemeente Aa en Hunze in Drente terecht kunnen voor hun vragen over wonen, zorg en welzijn. Speciaal opgeleide vrijwilligers, de ‘Wegwiezerconsulenten’, helpen de inwoners om antwoord te krijgen op de vragen.

Klant in beeld

Onderzoek naar Wmo-doelgroep »
SGBO heeft in opdracht van de VNG onderzoek verricht naar de aard en omvang van de Wmo-doelgroep. Het rapport geeft inzicht in de landelijke omvang van de Wmo-doelgroepen van prestatieveld 5 en 6. In het onderzoeksverslag wordt ingegaan op aantallen, eigenschappen en trends van deze doelgroepen.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.