Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060802.html

Bijeenkomsten

Themamiddagen op locatie over zorghotels »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 5 en 21 september 2006 twee verschillende themamiddagen op locatie in Zotel Hengelo en zorghotel de Palatijn Alkmaar. De middag op 21 september in Alkmaar is door de grote belangstelling volgeboekt. Er is nog wel plaats op de themamiddag op 5 september in Zotel Hengelo.

Themamiddag De waarde van de servicewijk op 14 september 2006 »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in samenwerking met de Kopgroep, op donderdag 14 september de themamiddag ‘De waarde van de servicewijk: kosten en opbrengsten van een gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg’. De middag is bestemd voor projectleiders woonzorgzones en hun samenwerkingspartners in wonen, welzijn en zorg. De bijeenkomst wordt gehouden in Zonnestraal te Hilversum.

Overige bijeenkomsten

Cursus Samenwerking van KCWZ en ROI in najaar 2006 »
Themamiddag Woningcorporaties en de eerste lijn op 5 oktober 2006 »
Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 »

Nieuwe publicaties

Wmo-proof, maar hoe? »
Aanbieders op de terreinen wonen, welzijn en zorg zullen de komende jaren door de komst van de Wmo geconfronteerd worden met een aantal wezenlijke veranderingen. In dit artikel aandacht voor die veranderingen die per sector anders van aard zullen zijn.

Woonzorgproject Rundgraafpark Veldhoven »
In 2005 is het project Rundgraafpark te Veldhoven opgeleverd en geopend. Het complex bestaat uit 153 huur- en koopappartementen voor diverse doelgroepen en verder drie groepswoningen voor lichte PG-bewoners. Daarenboven zijn er voor de zorg ruimten voor tijdelijke opvang, dagverzorging en een ruimte voor fysio- en fitnessruimte. In de projectbeschrijving leest u meer over dit woonzorgproject.

Toewijzing van zorgwoningen in Zwolle »
Op steeds meer plaatsen zijn woonzorgzones of woonservicegebieden in voorbereiding. De vraag is hoe partijen omgaan met de woningtoewijzing, terwijl in woonzorgzones toch gestreefd wordt naar gewoon wonen voor iedereen. In Zwolle hebben partijen een systeem bedacht als oplossing voor die spanning. In het artikel kunt u lezen hoe Zwolle dit doet.

Nieuwsoverzicht

Bouw- en transformatieopgave

Bronlaak-Heimdal bouwt aan toekomst »
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport heeft groen licht gegeven voor bouwactiviteiten op locatie Bronlaak. Hierdoor kan er gerenoveerd, uitgebreid en gebouwd worden. Bronlaak is een sociaal-therapeutische woon-werkgemeenschap waar mensen met een ontwikkelingsstoornis wonen en werken.

Klant in beeld

Woonzorginitiatieven van ouderen gezocht »
De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO zijn samen met LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) en LOREP (Landelijke Organisatie van Regionale Patiënten Consumentenorganisaties) op zoek naar creatieve woonzorginitiatieven van ouderen. Daarom reiken zij in 2006, in samenwerking met de ministeries van VWS en VROM, opnieuw de VPR-Stimuleringsprijs uit.

Regelgeving en financiering

Voortgang van scheiden wonen en zorg »
Verantwoordelijke partijen in staat stellen meer tempo te maken met het scheiden van wonen en zorg. Dat is de strekking van de brief die staatssecretaris Ross van VWS, mede namens de minster van VROM, afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer zond. Het is nog te vroeg om de financiering van het wonen geheel uit de AWBZ te halen: de tijd is daar nu nog niet rijp voor.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.