Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060425.html

Bijeenkomsten

Excursie Bouwen voor wonen, zorg en onderwijs »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 17 mei en 14 juni dagexcursies naar drie complexen waar wonen, zorg en welzijn is gecombineerd met onderwijs. Het Kenniscentrum heeft onlangs een kwalitatief overzicht laten maken van bouwwerken voor jong en oud. Deze gebouwen en hun ontstaansgeschiedenis zijn uitgebreid gedocumenteerd in de publicatie ‘Voor jong en oud’. Tijdens de excursies kunt u de voorbeelden met eigen ogen gaan zien en in gesprek gaan met de betrokken projectleiders, opdrachtgevers en architecten.

Nieuwe publicaties

Zorghotels: zonder zorgen verzorgd! »
Zorghotels zijn kansrijk maar vragen ondernemerschap. Dat blijkt uit een onderzoek van RIGO Research en Advies BV in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Klanten, verzekeraars en ziekenhuizen zijn nog niet over de streep.

Verslagen Project!mpulsbijeenkomsten maart 2006 »
In maart organiseerde het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg vier Project!mpulsthemadagen verspreid over het land. De deelnemers konden per dag bijeenkomsten over drie thema’s bijwonen. Er was keuze uit negen inleidingen en workshops. De beschikbare verslagen staan nu op de website. Voor november 2006 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten gepland.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Publicaties om eenzaamheid te voorkomen »
Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt toe. Het NIZW heeft twee nieuwe publicaties uitgebracht gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Het betreft een handreiking signaleringsnetwerken voor sociaal geïsoleerde ouderen en een checklist voor lokale organisaties.

Zilveren kracht mobiliseert senioren »
Het landelijk stimuleringsprogramma Zilveren Kracht wil organisaties helpen om maatschappelijke inzet van senioren te stimuleren. NIZW (Innovatiepartner in zorg en welzijn), CIVIQ (Instituut maatschappelijke inzet) en X-S2 (Kennisportal sociaal beleid) zijn de organisaties achter het programma Zilveren Kracht .

Levensloopbestendige woningen

Website over aangepast bouwen van start »
De website www.aangepastbouwen.nl is van start gegaan. De site is ontwikkeld door KITTZ in Groningen en heeft als doel om kennis en informatie over zelfredzaamheid en zelfstandig wonen te verschaffen. Dit vanuit het perpectief van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).

VROM: meer eengezinswoningen voor ouderen »
Het Ministerie van VROM vindt het belangrijk dat ook bestaande eengezinswoningen worden verbeterd voor ouderen. Dat bleek tijdens een paneldiscussie op de recent gehouden BouwRAI.

Zorghotel

Nieuw thema over zorghotels »
Zorghotels bieden tijdelijk verblijf met 24 uurszorg in een hotelachtige setting waarbij de gast na het verblijf in principe terug gaat naar huis. Vanwege de grote belangstelling voor het concept zorghotels is het vanaf nu ook als afzonderlijk thema op de website van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg te vinden.

Regelgeving en financiering

Virtuele reis langs vijf voorbeeldprojecten »
De provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten en organisaties bij de uitvoering van beleid op het gebied van Wonen Welzijn Zorg (WWZ). De voortgang van vijf voorbeeldprojecten die gemeenten in het kader van het WWZ Stimuleringsprogramma uitvoeren, is nu op een bijzondere manier in beeld gebracht met metrolijnen.

Provincie Utrecht subsidieert kleinschalig wonen »
De provincie Utrecht heeft een tijdelijke subsidieregeling wonen, zorg en welzijn voor de jaren 2006 en 2007 in het leven geroepen. Met deze regeling wil de provincie Utrecht een impuls geven aan het bouwen van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.