Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060329.html

Bijeenkomsten

BouwRAI 2006 »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseren op 5 april tijdens de BouwRAI het seminar ‘Samenwerken met gemeenten aan wonen, zorg en welzijn en de financieringsmogelijkheden’. Het Kenniscentrum is bovendien tijdens de gehele BouwRAI van 4 tot en met 7 april vertegenwoordigd op het Projectplein Wonen, Zorg en Welzijn.

Nieuwe publicaties

Voor jong en oud: onderwijs en zorg als gemeenschappelijke bouwopgave »
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft RIGO projecten beschreven waarin de combinatie wonen, zorg en onderwijs gerealiseerd is in één gebouw. De oogst is een verzameling van zes recent opgeleverde gebouwen met volop mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van ruimten, contacten tussen jong en oud en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten.

Zin en onzin van multifunctionele accomodaties »
Is het clusteren van voorzieningen in multifunctionele gebouwen wel altijd de beste oplossing? Klaas Mulder van Laagland’advies zet vraagtekens bij veelgenoemde voordelen als makkelijk combineren, een breder aanbod en kostenbesparing. Hij is niet tegen multifunctionele gebouwen maar roept vooral op tot het ook nadenken over mogelijke alternatieven.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Europees onderzoek naar huisvestingsproblemen »
Recentelijk is een onderzoek naar de huisvesting van risicogroepen op de woningmarkt in Europa afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat samenwerking tussen lokale overheden, zorginstellingen en woningcorporaties bij de aanpak van huisvestingsproblemen van risicogroepen loont.

Motel van de toekomst voor ouderen »
Het motel van de toekomst, ook wel ‘domotel’ genoemd, is een hotel met allerlei technische snufjes die het dagelijkse leven van ouderen gemakkelijker kunnen maken. De gemeente Den Haag heeft onlangs het eerste domotel in Nederland geopend.

Omgekeerde integratie in Noordwijkerhout »
In Noordwijkerhout realiseerde Stichting Het Raamwerk op het terrein van de voormalige Stichting De Bollenstreek twee appartementencomplexen voor mensen met en zonder beperking. De complexen De Strandwal en De Veranda zijn daarmee een recent voorbeeld van omgekeerde integratie.

Bouwen voor ouderen centraal in Geron »
In het maartnummer van het tijdschrift Geron staat het bouwen voor ouderen en de rol van woningcorporaties, zorgaanbieders, gemeenten en de rijksoverheid centraal. De artikelen in het nieuwste nummer van het tijdschrift over ouder worden en maatschappij gaan onder andere in op de mogelijke kansen en bedreigingen voor alle betrokken partijen.

Woonzorgzones

Ondiep: het ontwerpen van een levenslustige wijk »
Het boekje Ontwerp Levenslustig Ondiep brengt het proces en de resultaten in beeld van de ontwerpfase van een levensloopbestendige wijk. In de Utrechts wijk Ondiep, een herstructureringswijk, willen betrokken partijen en bewoners een wijk realiseren die door de generaties heen een pleziering thuis is voor bewoners. De provincie heeft de eerste jaren een regierol vervult in dit project.

Wijkservicecentrum

Meer zorgsteunpunten nodig »
Ongeveer 100 gemeenten in ons land hebben geen zorgsteunpunt, waar zelfstandig wonende ouderen een beroep op kunnen doen als zij zorg nodig hebben. Dit blijkt uit een inventarisatie naar ‘witte vlekken in de verpleging en verzorging’ dat het College bouw zorginstellingen (Bouwcollege) in opdracht van het Ministerie van VWS heeft uitgevoerd.

Publicaties voor versterking eerste lijn »
Op 16 februari organiseerde de LVG, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, een bijeenkomst over juridische vormen van samenwerking en bouwen in de eerste lijn. Tijdens de bijeenkomst werden de eerste twee publicaties van het aanjaagteam versterking eerste lijn gepresenteerd en toegelicht.

Regelgeving en financiering

Zorginstelling niet toegelaten als corporatie »
Minister Dekker van VROM heeft afwijzend gereageerd op het verzoek van zorginstelling Residentiële en Ambulante Zorg (RAZ) om toegelaten te worden als woningcorporatie. Volgens de minister past het verlenen van zorg niet in het takenpakket van een woningcorporatie. Ook in de toekomstdiscussie over de branche speelt zorgverlening geen rol, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer van 13 maart 2006.

VWS gaat alle toelatingen WTZi afgeven »
Door een wijziging in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden alle toelatingen binnenkort afgegeven door de minister van VWS. In de bestaande situatie komt een deel van de toelatingen van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.