Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20051011.html

Bijeenkomsten

Conferentie ‘Wonen, met zorg gepland’ – 1 december 2005 »
Op donderdagmiddag 1 december organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg een conferentie over regionale plannen voor wonen en zorg in congrescentrum Antropia in Driebergen. U kunt zich nu aanmelden voor de conferentie.

Nieuwe publicaties

Nieuw thema Lokaal loket op website »
Vanaf 10 oktober staat er een nieuw thema op de website van het Kenniscentrum: Lokaal loket. De toenemende behoefte aan informatie op één centraal punt, de grotere betrokkenheid van corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties en de gestage toename van het aantal lokale loketten zijn redenen voor de uitbreiding van de website.

Vraag en antwoord – Vrijstelling van overdrachtsbelasting »
Kunnen woningcorporaties bij overname van zorgonroerend goed vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting als zij het personeel overnemen dat zich bij de zorginstelling met het beheer van het vastgoed bezighield? Hans van Doesburg, fiscaal-juridisch adviseur Aedes, geeft antwoord.

Databank Wonen-Zorg

Herinnering Actualisatie Databank kleinschalig wonen »
Momenteel actualiseren wij het onderdeel kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie van onze landelijke Databank Wonen-Zorg. Mogen wij u eraan herinneren uw nieuwe locaties en plannen daarvoor aan te melden of te actualiseren bij voorkeur voor half oktober. Nog dit jaar komt het Kenniscentrum Wonen-Zorg met een artikel met de conclusies over de ontwikkeling van het kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Aedesnetwerk Wonen-Zorg verkent toekomst »
‘Bouwen traditionele verzorgingshuizen is bouwen voor leegstand’. Dit zei Marcel van Gastel, directeur-generaal Maatschappelijke Zorg van het ministerie van VWS op een bijeenkomst van het Aedesnetwerk Wonen met Zorg op 28 september 2005.

Levensloopbestendige woningen

Uitgankelijkheid bij brand beter regelen »
Er is in Nederland veel aandacht voor de toegankelijkheid van woningen en gebouwen voor gehandicapten, maar nauwelijks voor de uitgankelijkheid bij brand en andere rampen. De Taskforce Handicap en Samenleving gaat daar wat aan doen.

Kleinschalig wonen

Themamiddag De Eik Amersfoort »
Op 11 oktober 2005 wordt in Amersfoort Villa de Eik, een woonvoorziening voor mensen met dementie, feestelijk geopend. De Eik is de tweede kleinschalige locatie die gerealiseerd wordt vanuit Zorgaccent Amersfoort.

Opmars kleinschalig wonen in Noord-Holland »
Uit een inventarisatie van de provincie Noord-Holland van kleinschalig wonen voor mensen met dementie blijkt dat er de komende jaren een aanzienlijke groei te verwachten is. Dat is goed nieuws voor de provincie Noord-Holland die investeert in kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Diensten en zorg thuis

SCP: mantelzorg onder druk »
De afgelopen 15 jaar is het aandeel 18-plussers dat mantelzorg biedt stabiel gebleven (13% in 2003, ofwel 1,6 miljoen volwassenen). Maar omdat de vraag toenam, zijn individuele mantelzorgers nu waarschijnlijk zwaarder belast, denkt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Lokaal loket

Loket Vraagwijzer genomineerd voor prijs »
Loket Vraagwijzer uit Wijchen is genomineerd voor de Verlichtingsprijs. Dit is een prijs die door de overheid wordt uitgereikt aan initiatieven die bureaucratie terugdringen. Op 11 september wordt de prijs uitgereikt aan één van de drie ingediende initiatieven door Minister Pechtold van bestuurlijke vernieuwing.

Regelgeving en financiering

Nieuwe Wmo-handreiking »
De handreiking ‘Inkoop een aanbesteding’ is beschikbaar in de gereedschapskist voor de invoering van de Wmo. De handreiking biedt handvatten bij het opzetten van een systematisch, kwaliteitsbewust en financieel beheersbaar inkoopregime. Tevens wordt ingegaan op subsidiëring.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.