Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050926.html

Databank Wonen-Zorg

Actualisatie Databank kleinschalig wonen »
Momenteel actualiseren wij het onderdeel kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie van onze landelijke Databank Wonen-Zorg. Het bestand kleinschalig wonen bestaat sinds 2003. We verwachten dat er sindsdien veel nieuwe locaties en plannen zijn bijgekomen. Wij vragen u uw locaties en plannen – voor zover deze nog niet in de databank staan – aan te melden. Bij voorkeur voor 13 oktober 2005.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Studiereis naar Duitsland: Leefbaarheid voor jong en oud »
CIVIQ, X-S2 en NIZW organiseren van 2 t/m 4 november 2005 een studiereis naar een tweetal Duitse initiatieven op het snijvlak van zelfredzaamheid en vrijwillige inzet. Zij doen dit onder de titel: ‘Leefbaarheid voor jong en oud. Een Duits antwoord op vermaatschappelijking van de zorg’.

Diensten en zorg thuis

Provincie Utrecht ondersteunt mantelzorg »
De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van mantelzorgers. Het geld is bedoeld voor de startfase van projecten.

Wijkservicecentrum

Wonen, leren en zorg onder één dak »
Op 16 september is in Gorinchem ‘WLZ Het Gebouw’ officieel geopend. Het is een voorbeeld van het integreren van de functies wonen, leren en zorg. In Nederland zijn nog niet zoveel projecten bekend waar de combinatie van zorg en onderwijs gemaakt is. Een voorbeeld dat binnenkort geopend wordt, is De Bogen in Harderwijk. Lieven de Key in Hilversum is in de ontwerpfase.

Oproep: combinaties van zorg- en onderwijsvoorzieningen »
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg beschrijft RIGO Research en Advies de bouwopgaven waar zorgvoorzieningen in combinatie met onderwijsvoorzieningen worden gerealiseerd. We zijn hiervoor op zoek naar projectvoorbeelden.

Regelgeving en financiering

Wonen-Zorg in Rijksbegroting 2006 »
De begrotingen van VWS en VROM voor 2006 laten op het vlak van wonen en zorg weinig nieuw beleid zien. De ministeries zijn in afwachting van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Meer geld voor cliëntenparticipatie in Wmo »
Voor 2006 en 2007 is in totaal 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de cliëntenparticipatie in de Wmo. Staatssecretaris Ross van het ministerie van VWS heeft dit toegezegd tijdens een bijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht.

Schriftelijke kamervragen Wmo binnen »
De diverse fracties in de Tweede Kamer hebben schriftelijke vragen gesteld over het wetsvoorstel voor de Wmo. Deze worden nu beantwoord door de staatssecretaris van VWS.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.