Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050705.html

Bijeenkomsten

Excursies naar woonzorgzones in september »
Op donderdagmiddag 1 en 15 september organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Architectuur Lokaal twee excursies naar woonzorgzones. De excursies voeren langs Amsterdam – Westelijke Tuinsteden, Utrecht – Leidsche Rijn en Den Haag – Moerwijk en Leidschenveen.

Nieuwe publicatie

Survey Tweedelijnszorgcentrum »
Een onderzoek naar de stand van zaken in de ontwikkeling van Tweedelijnszorgcentra in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door Compliance Consult in opdracht van Arcares. Bij het rapport is door Arcares en het Kenniscentrum Wonen-Zorg een begeleidend artikel geschreven met tevens de voornemens van beiden ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het concept.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Z-org nieuwe naam van LVT »
De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg heeft per 1 juli 2005 een nieuwe naam: Z-org, organisatie van zorgondernemers.

Levensloopbestendige woningen

Woonvitaal concept van start in Oisterwijk »
Woonzorg Nederland en Bouwconcern Heijmans zijn onlangs begonnen met het bouwen van woningen in Oisterwijk volgens het concept Woonvitaal. Dit concept houdt in dat woningen flexibel en demontabel zijn én tegelijkertijd voldoen aan de eisen van comfort, kwaliteit en toegankelijkheid.

Kleinschalig wonen

Impuls wonen met dementie gestart »
Aedes, Alzheimer Nederland en Arcares zijn een tweejarig werkprogramma gestart om kleinschalige zorg voor dementerenden uit te breiden en de mogelijkheden daarvoor meer bekendheid te geven. De drie organisaties richten zich daarbij op hun eigen achterban en ook rechtstreeks op het algemeen publiek.

Noord-Holland stimuleert kleinschalig wonen »
Tot 15 september 2005 kunnen in Noord-Holland initiatieven kleinschalig wonen voor mensen met dementie een aanvraag indienen voor subsidie. Dit geldt voor initiatieven die een aanvang zullen nemen in 2005 of in de eerste zes maanden van 2006.

Domotica voor mensen met dementie tijdens Bouwdag »
Tijdens de Bouwdag Ouderenzorg van Arcares en het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen organiseerde het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg een parallelsessie met twee praktijkvoorbeelden van domotica in kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie.

Regelgeving en financiering

Wmo-handreiking financieel model beschikbaar »
Aan de gereedschapskist met handreikingen voor de implementatie van de Wmo is weer een handreiking toegevoegd. Het betreft de handreiking Financieel model.

Subsidieregeling Diensten bij wonen met zorg ook in 2006 »
Zolang de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nog niet ingevoerd is, blijft de Subsidieregeling Diensten bij wonen met zorg van kracht.

Behandeling WTZi Eerste Kamer uitgesteld »
De behandeling van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) in de Eerste Kamer is uitgesteld tot 27 september 2006. De behandeling stond aanvankelijk gepland op 28 juni 2005.

Rondetafelgesprek Wmo »
Maandag 20 juni hield de Vaste kamercommissie VWS van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wmo met tal van belangenorganisaties als patiëntenorganisaties en brancheorganisaties, waaronder Arcares en Aedes. Tijdens het gesprek klonken veel kritische geluiden. Patiëntenorganisaties en zorgaanbieders pleitten voor uitstel van de wet of voor een beperkte Wmo.

Samenwerking

Samenwerkingsovereenkomst CareWest-AWV »
Eind mei hebben de Algemene Woningbouw Vereniging en CareWest een samenwerkingsovereenkomst getekend over zorgwoningen en sociaal maatschappelijk onroerend goed.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.