Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwsbrief

0

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://www.kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050524.html

Bijeenkomsten

Laatste kans aanmelden bijeenkomst veranderende bouwregelgeving zorg »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 1 juni te Utrecht een bijeenkomst voor zorgorganisaties en corporaties over het actuele thema ‘Veranderende bouwregelgeving zorg en de invloed op projecten kleinschalig wonen’. Het doel is tijdens de bijeenkomst meer zicht te krijgen op uw keuzemogelijkheden door een blik vooruit te werpen op de mogelijke veranderingen en hun consequenties. Gelieve u vandaag nog aan te melden.

Nieuwe publicaties

Idealen in aanbouw; nieuwe woonwijken met diensten en zorg »
Woonservicezones op VINEX locaties; de plannen van een aantal jaar geleden worden nu realiteit. In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op vier locaties met ambitieuze plannen: Leidschenveen bij Den Haag, DE Wijk bij Tilburg, Leidsche Rijn bij Utrecht en IJburg bij Amsterdam. Resultaat is een viertal projectbeschrijvingen en een kritische beschouwing over het concept woonzorgzone en de vaak moeizame weg van abstract concept naar concrete wijk.

Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg »
Multifunctionele accommodaties zijn een belangrijk middel om zorg en welzijn bij bewoners in de buurt te organiseren. Corporaties, gemeente en zorg- en welzijnsaanbieders werken op veel plekken samen om gemeenschappelijke voorzieningen te ontwikkelen. In deze rapportage is getracht heldere kaders te bieden voor de bedrijfseconomische aspecten van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg.

Graag horen we van betrokken partijen of het geschetste model handvatten biedt voor de praktijk. Naar aanleiding van de reacties zullen vervolgactiviteiten gepland worden voor het najaar 2005.

Nieuwsoverzicht

Regelgeving en financiering

Handreiking communicatie Wmo beschikbaar »
In de serie Handreikingen Wmo die VWS en VNG gezamenlijk in een gereedschapskist ontwikkelen, is de derde handreiking inmiddels beschikbaar.

ZorgVisie biedt zelfanalyse-instrument zorg »
ZorgVisie biedt online een gratis zelfanalyse-instrument voor de zorg. Het biedt zorgbestuurders een kader om de koers voor de komende jaren te bepalen met de modernisering van de AWBZ en komst van de Wmo.

Samenwerking

Eénloket wonen-welzijn-zorg in Zeist »
Sinds april 2005 heeft Zeist één loket voor alle informatie over wonen, welzijn en zorg. Het loket, ‘Triade Zeist’ is een gezamenlijk initiatief van veertien organisaties.

Woonzorgalliantie wil vernieuwing ouderenzorg »
Een aantal zorgorganisaties heeft een alliantie opgericht met de bedoeling om het wonen centraal te stellen, ook als er zorg nodig is. ‘De Corona Woonzorgalliantie gaat zelf geen woningen bouwen, maar zoekt maximale samenwerking met woningcorporaties’, aldus voorzitter Guus Bannenberg.

Privaat geld in wonen-zorg

Publiek-private samenwerking in wonen-zorg »
Publieke en private partijen moeten meer samenwerken om nieuwe combinaties van wonen, zorg en welzijn aan te bieden aan de ouderen van de toekomst. Dat schrijven staatssecretaris Ross en minister Dekker (VROM) in het nawoord van de publicatie ‘Nieuwe vormen van samenwerking in wonen, zorg en dienstverlening’.

Plannenmakers overzien vitaliteit senioren »
Overdreven zorgdenken verhindert de aansluiting bij de koopkrachtige vraag van de gezonde senioren. Tot die conclusie komt Bouwpraktijkinnovatie in het rapport Preventief wonen.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: www.kcwz.nl

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.