S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Nieuwsarchief 2017

Met huislift maakt Woonservice woningen geschikt voor ouderen

22 DEC 2017 - Met het programma ThuisBest biedt Woonservice de oudere huurder mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De aanpassingen variëren van een verticale huislift tot kleine handige...

Toekomstbestendige zorgvriendelijke wijken vereisen samenwerking

21 DEC 2017 - Het (opnieuw) thuis wonen van kwetsbare mensen vraagt om zorgvriendelijke wijken met voorzieningen nabij, mogelijkheden tot ontmoeting en meedoen. Dit vraagt wat van de inrichting van de wijk maar...

Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord

20 DEC 2017 - De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) om een ouderenwoonakkoord te sluiten. De motie vraagt aandacht voor ouderen die zelfstandig willen wonen en ook zorg...

Blog - Wat corporaties kunnen doen voor hun huurders met dementie

20 DEC 2017 - Het overheidsbeleid dat gericht is op langer thuis wonen heeft de nodige consequenties voor woningcorporaties. Er wonen steeds meer mensen met dementie in de wijk. Dat maakt dat corporaties meer oog...

Bouwen voor de toekomst op de Veluwe

19 DEC 2017 - WZU Veluwe, een zorgorganisatie voor woon-, zorg- en welzijnsdiensten in Elburg, Epe, Heerde, Nunspeet en Oldebroek is bezig met het transformeren van zes sterk verouderde woonzorgcentra. 'We willen...

Goede buren: conferentie over gemengde woonprojecten

12 DEC 2017 - Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op diverse plekken in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen. Tijdens de conferentie 'Goede buren' op...

Flexibiliteit zorgvastgoed biedt nieuwe kansen

08 DEC 2017 - ‘Flexibiliteit in zorgvastgoed’ was het aansprekende onderwerp van de derde en laatste masterclass zorgvastgoed van VGN, GGZ Nederland, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ, RIBW...

Verder aan de slag met uitstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

07 DEC 2017 - Hoe pakken gemeenten de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! en het...

Klaar voor de vergrijzing: voorbeelden van vernieuwing

05 DEC 2017 - Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Wat kunnen corporaties doen om dit mogelijk te maken voor huurders? Tijdens de Aedes corporatiedag op 23 november kregen deelnemers van de workshop ‘Klaar...

Met verstand en gevoel: afwegingskader voor woningcorporaties

30 NOV 2017 - Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders krijgen steeds meer aanvragen voor het ondersteunen van kleinschalige woonzorginitiatieven. Het Kenniscentrum heeft een hulpmiddel gemaakt voor de...

Inschrijving geopend: Inspiratiedag Langer thuis én zoals thuis: wonen met dementie

30 NOV 2017 - Het Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 25 januari 2018 samen met Zet en Fontys Hogescholen een inspiratiedag ‘Langer thuis én zoals thuis’ over wonen met dementie. Het zelfstandig wonen...

Horeca en de zorg: een goede match?

29 NOV 2017 - Welke horecaondernemer wil bij ons een nieuwe horecavoorziening in een woonzorgcentrum starten? Met deze vraag ging de DrieGasthuizenGroep uit Arnhem ruim een jaar geleden op zoek. Zij zochten voor...

Oproep: voorbeelden energieambities en -verbruik bij nieuwbouwprojecten

28 NOV 2017 - Het ministerie van VWS werkt met ActiZ en andere brancheorganisaties aan een landelijke green deal zorg. Dit sluit aan bij de ambities van het nieuwe kabinet: 49% CO2 reductie in 2030 en...

Portaal winnaar innovatieprijs i-Opener

23 NOV 2017 - Het project ‘Majella Wonen’ waarvan woningcorporatie Portaal één van de initiatiefnemers is, heeft de innovatieprijs i-Opener gewonnen. Daarmee is dit woonproject waarbij ‘dragende’ en...

Campagne ‘De meest leefbare ggz-omgeving’

20 NOV 2017 - Wat is de best mogelijke leefomgeving voor ggz-cliënten? Hoe ziet een healing environment in de ggz eruit? Hoe kunnen behandeling en rehabilitatie vaker ambulant plaatsvinden? En welke gevolgen...

Thuis blijven wonen vraagt vertrouwen en creativiteit

17 NOV 2017 - Voor het project De Zorgagenda deelden bijna 70 bestuurders en professionals in zorg en ondersteuning hun dagelijkse ervaringen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS...

Provincie helpt gemeenten bij afstemming wonen en zorg

16 NOV 2017 - Provincie Zuid-Holland stelt een instrument beschikbaar waarmee gemeenten en partners in hun woonbeleid beter rekening kunnen houden met de veranderende zorgvraag. Dat maakte gedeputeerde Adri Bom...

Wonen en zorg in de toekomst

15 NOV 2017 - Ouderen in Nederland blijven steeds langer zelfstandig wonen. En dus liggen er voor gemeenten uitdagingen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Hoe organiseren zij ambulante- en...

Blog - Over de grenzen kijken

14 NOV 2017 - Met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg kijken we graag over de grenzen. Het is zelfs de reden dat het Kenniscentrum is opgericht. De sectoren wonen, welzijn en zorg opereren nog te vaak in de...

Manifest ‘Samen leven, gemeenschappelijk wonen!’

10 NOV 2017 - Op donderdag 28 september 2017 organiseerde de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) een bijzondere bijeenkomst in Amersfoort voor burgerinitiatieven en partijen op het...

Genomineerden innovatieprijs i-Opener 2017 bekend

09 NOV 2017 - De genomineerden voor de innovatieprijs i-Opener 2017 zijn bekend. De projecten van Woningstichting Domus, Laurens Wonen en Portaal zijn door de jury uit 23 inzendingen gekozen tot de drie meest...

Vooraankondiging Inspiratiedag Langer thuis én zoals thuis: wonen met dementie

02 NOV 2017 - Het Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 25 januari 2018 samen met Zet en Fontys Hogescholen een inspiratiedag ‘Langer thuis én zoals thuis’ over wonen met dementie. Het zelfstandig wonen...

Brein in Werking, Pionieren met Trainingswoning

02 NOV 2017 - Het is pionieren geblazen bij Brein in Werking, een tijdelijke plek voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) waar ze kunnen wonen en werken aan hun doelen om zo zelfstandig mogelijk te...

Samenwerking in regio Utrecht voor opvang en beschermd wonen

02 NOV 2017 - De 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben in overleg met alle samenwerkingspartners een regionaal plan ontwikkeld voor de toekomst van daklozenopvang en beschermd wonen. Door in te zetten op...

Oproep: kennisdelen over vooruitstrevende concepten in wonen met dementie

01 NOV 2017 - Wat is een goed en toekomstbestendig woonconcept voor mensen met dementie? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op woensdag 29 november 2017 een kennissessie voor bestuurders om dit...

Circulair bouwen in de zorg: ‘Gewoon doen!’

01 NOV 2017 - De tweede masterclass zorgvastgoed van VGN, GGZ Nederland, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ, RIBW Alliantie en Federatie Opvang stond 26 oktober in het teken van circulair bouwen in de...

Blog - Mijn woondroomwens is….

31 OKT 2017 - …..op dit moment behoorlijk veelkleurig. Soms droom ik ervan om te gaan wonen in een meergeneratie-wooncomplex. Soms droom ik van een klein appartementje in Amsterdam met uitzicht op het IJ waar...

Winnaars WHO CARES bekend gemaakt

26 OKT 2017 - Onder grote belangstelling zijn op 26 oktober 2017, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.

Langer thuis wonen met Twiedrie

24 OKT 2017 - ‘Koning Willem-Alexander sprak in de troonrede over de participatiemaatschappij. Toen dacht ik: dáár moeten we iets mee,’ vertelt Andrea van Dam (62), inwoonster van een seniorencomplex met 55...

Expeditie Begonia: samen aan zet voor wonen, welzijn en zorg in de wijk

19 OKT 2017 - Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare groepen mensen in de wijk een thuis te geven. Die opgave gaat verder dan alleen aantallen...

De Saffier: de weg naar een nieuwe mix

17 OKT 2017 - In Utrecht staat De Saffier, een woonproject met een bijzonder karakter dat in 2015 gestart is door woningcorporatie Portaal, jongerenhuisvester Socius en de gemeente Utrecht. Het voormalige...

Generaties (net)werken samen

11 OKT 2017 - Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de...

Woondromen55+: inspiratie- en doeboek over gemeenschappelijk wonen

11 OKT 2017 - Tijdens het landelijke congres Expeditie Begonia op 11 oktober is de publicatie Woondromen55+, Inspiratie- en doeboek over gemeenschappelijk wonen gepresenteerd door de auteurs Kees Penninx en...

Eikpunt: een bijzondere woongemeenschap in beeld

11 OKT 2017 - Van woongemeenschap Eikpunt in Lent bij Nijmegen maakte Ben Goossens een documentaire waar hij op prachtige wijze de gemeenschapszin van de bewoners in beeld brengt. Op het congres Expeditie Begonia...

Zorginfrastructuur per 2018 naar gemeenten

05 OKT 2017 - Het ministerie van VWS beëindigt de Subsidieregeling Zorginfrastructuur aan het einde van 2017 en zet in op vervolgafspraken op lokaal niveau. Demissionair Staatssecretaris Van Rijn heeft hierover...

Huizen van de toekomst: modernste dingen om leven gemakkelijker te maken

05 OKT 2017 - Demonstratiewoning, modelwoning, huis van de toekomst? Het is in Nederland op vele plekken mogelijk om een kijkje te nemen in een inspirerend huis. In 2016 maakte het Kenniscentrum al een overzicht...

Oproep: vernieuwende woonzorgarrangementen gezocht!

04 OKT 2017 - Biedt u een woonzorgarrangement aan waardoor ouderen met meerdere gezondheidsklachten en een AOW-inkomen langer zelfstandig kunnen blijven wonen? Dan komen we graag in contact met u!

Zorg denkt na over toekomst vastgoed

28 SEP 2017 - Vanuit welke visie bouwen we voor en in de toekomst? Die vraag stond centraal tijdens de eerste masterclass zorgvastgoed van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, in samenwerking met de...

Blog - Tien jaar NOOM: diversiteit is hun kracht

27 SEP 2017 - Wat kan ik het me nog goed herinneren; tien jaar geleden, toen het NOOM, het netwerk van organisaties van oudere migranten, werd opgericht. Het was destijds hard nodig, een organisatie die de...

Langer thuis met hulp van de seniorenconsulent

25 SEP 2017 - De Brabantse corporatie Casade wil huurders helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Met huurders, zorgpartners en gemeenten zocht Casade naar een manier om dit mogelijk te maken. Een...

Leefsituatie in verpleeg- en verzorgingshuizen in beeld

25 SEP 2017 - Waarom verhuizen ouderen naar een verpleeghuis? Hoe is het met hun gezondheid gesteld? Hoe vaak hebben ze contact met hun vrienden en familie? Ontvangen zij hulp van mantelzorgers bij dagelijkse...

De ontwikkeling van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie

19 SEP 2017 - Van verpleeghuis naar dementievriendelijk ontwerp. Het beeld van het vroegere verpleeghuis met lange gangen, meerbedskamers en spruitjeslucht is gelukkig allang niet meer de norm in Nederland. De...

Meer zorg nodig in de wijk? Vergeet het wonen niet

18 SEP 2017 - Wat moet er gebeuren om goede zorg voor de ongeveer 500.000 kwetsbare ouderen die nog thuis wonen te waarborgen? Die vraag stond donderdag 7 september centraal op het mede door ActiZ georganiseerde...

Zakboekje Wonen voor mantelzorgers

18 SEP 2017 - Wat houdt het in om ouders in huis te nemen? Of om een mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen? In het Zakboekje Wonen geeft Mezzo mantelzorgers informatie, tips en suggesties over de mogelijkheden...

Festival of Older People: ouderen bestaan niet

13 SEP 2017 - Hoe zou een maatschappij eruit zien waarin het onderscheid tussen oud en jong niet bestaat? Deze vraag staat centraal op het Festival of Older People op 17 en 18 oktober in Utrecht. Het programma...

Nieuwe vormen van kleinschalig wonen: mag het ietsje méér zijn?

12 SEP 2017 - Kleinschalig wonen voor mensen met dementie stond de voorbije vijftien jaar vooral bekend als wonen in groepen van zes bewoners. De laatste tijd lijken zorgorganisaties echter voorzichtig de stap...

Gratis zonnepanelen leveren duurzame en positieve energie

08 SEP 2017 - Zorgorganisaties kunnen zonder kosten investeren in een duurzame toekomst door zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. Urgenda startte samen met woningcorporatie Habion en crowdfunding platform...

Actieagenda bewonersinitiatieven in zorg en welzijn in de maak

08 SEP 2017 - Het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in zorg en welzijn ‘Nederland zorgt voor Elkaar’ (NLZVE) gaat op pad om een 'verkennerstocht' door het hele land te houden. Bij het netwerk zijn...

Lab Noord: langer thuis in een kwetsbare wijk

07 SEP 2017 - In Leeuwarden werken gemeente, wijkvereniging, sociaal team, zorgverzekeraar en zorgorganisaties samen om met hulp van andere wijkbewoners mensen langer thuis te laten wonen. Spil van het project...

Verbeter lokale samenwerking WWZ met training Connect Effect

06 SEP 2017 - Goed wonen is een basisvoorwaarde om mensen, ook als ze kwetsbaar zijn of zorg nodig hebben, een plek te geven in de inclusieve samenleving. Om de mogelijkheden voor goed wonen met zorg of...

Innovatieprijs i-Opener 2017 van start

06 SEP 2017 - Editie 2017 van de innovatieprijs i-Opener is van start gegaan. Corporaties met innovatieve projecten op het thema wonen & zorg kunnen deze tot en met 13 oktober 2017 indienen. De prijsvraag heeft...

'Mensen willen wat meer contact in de straat'

05 SEP 2017 - Anja Machielse is bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit van Humanistiek. Op het congres over woonvariaties Expeditie Begonia is zij een van de key note...

De woonomgeving als steun en toeverlaat

04 SEP 2017 - Kunnen we een woonomgeving ontwikkelen die niet alleen slim is maar ook zorgzaam? Een woonomgeving die ouderen en anderen die een steuntje in de rug nodig hebben, helpt bij het zelfstandig wonen...

Betrokken professionals nodig voor vitale woongemeenschappen

31 AUG 2017 - Behoefte aan sociale contacten is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex te gaan wonen. Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot de zelfredzaamheid en draagt bij aan de kwaliteit van...

Standvast Wonen stimuleert senioren te verhuizen naar beter passend huis

30 AUG 2017 - Met het proefproject 'Van groot naar beter' in Beuningen wilde woningcorporatie Standvast Wonen senioren stimuleren om naar een beter passende woning te verhuizen. Ouderen kunnen daardoor langer...

Blog - Grenzen aan het langer thuis wonen? We groeien nog wel even door! 

29 AUG 2017 - Langer thuis wonen sluit aan op de wens van heel veel ouderen. Maar langer thuis wil niet altijd zeggen in de woning blijven wonen waar je nu woont. In je eentje in de eengezinswoning waar je...

Inventarisatie woon- en zorginitiatieven oudere migranten

28 AUG 2017 - Zo'n honderd woon- en zorginitiatieven verspreid over het land, richten zich op oudere migranten. Het zijn met name cultuurspecifieke woongroepen. Dat blijkt uit een verkenning van het...

Portiekwoningen beter toegankelijk door toepassing tussentreden

22 AUG 2017 - Door het plaatsen van tussentreden op trappen die toegang geven tot bovenwoningen in Amsterdam kunnen bewoners met loopproblemen makkelijker hun woning in en uit. In het voorjaar van 2017 is een...

Badeloch: samen blijven wonen bij dementie

22 AUG 2017 - In Den Bosch is dit voorjaar een uniek woongebouw opgeleverd: Badeloch. Een bijzondere woonvorm waar mantelzorgers en hun partner met een (beginnende) vorm van regieverlies langer zelfstandig samen...

Alle inzendingen Prijsvraag Who Cares online

21 AUG 2017 - Hoe maken we onze naoorlogse wijken geschikt voor een vergrijzende samenleving? 174 teams van ontwerpers, zorgprofessionals en burgers hebben hiervoor ideeën ontwikkeld. Al deze ideeën - die ook...

Blog - Langer thuis wonen: het kan n(i)et?

16 AUG 2017 - Aan het langer thuis wonen, zitten grenzen. Bewonersconsulenten maken het dagelijks in hun werk mee. Zij zien bewoners die niet thuis horen in het verpleeghuis, maar waar zelfstandig wonen ook niet...

In voormalig verzorgingshuis op weg naar zelfstandig wonen

15 AUG 2017 - In het voormalig verzorgingshuis Nieuw Doddendaal aan de rand van het centrum van Nijmegen wonen sinds april dit jaar 31 bewoners die de stap van beschermd wonen naar zelfstandig wonen willen zetten...

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars op de kaart

10 AUG 2017 - Ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg en preventie zijn gebieden waar gemeenten en zorgverzekeraars elkaar tegenkomen. Hoe werken ze samen? Welke...

Gebiedsgericht werken aan wonen en zorg met de Woonzorgwijzer

09 AUG 2017 - De Woonzorgwijzer brengt in beeld welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben. Het instrument biedt met informatieve kaarten gemeenten, woningcorporaties en...

Dilemma’s van het langer thuis wonen

04 AUG 2017 - Kunnen ouderen echt wel zo makkelijk thuis blijven wonen? In de radio-uitzending van 'Dit is de Dag' op 31 juli 2017 vond een goed gesprek plaats over de haken en ogen van het langer thuis wonen en...

Subsidie voor aanpak verward gedrag

03 AUG 2017 - Woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties kunnen tot 12 september 2017 subsidie aanvragen voor projecten voor de huisvesting en ondersteuning van personen met verward gedrag. De negen...

Langer Thuis, de corporatie helpt de oudere huurder

31 JUL 2017 - Huurders van 65 jaar en ouder willen net als woningeigenaren het liefst oud worden in hun eigen huis. Maar wat is ervoor nodig om huurwoningen levensloopbestendig te maken? En is de huurder zich wel...

Vooraankondiging boek Woondromen55+

27 JUL 2017 - Op 11 oktober 2017 wordt tijdens het landelijke congres Expeditie Begonia het boek ‘Woondromen55+: inspiratie- en doe-boek voor 55-plussers’ gepresenteerd. De auteurs Kees Penninx van ActiveAge...

Zorgboerderij als inspiratiebron voor dementiezorg

26 JUL 2017 - Zorgboerderijen kunnen een positieve invloed hebben op mensen met dementie. Er zijn aanwijzingen dat ze ervoor zorgen dat mensen meer bewegen, meer sociale contacten hebben, vaker buiten zijn, een...

Zorginfrastructuur per 2018 lokaal regelen

26 JUL 2017 - Het ministerie van VWS beëindigt de Subsidieregeling Zorginfrastructuur aan het einde van 2017 en zet in op vervolgafspraken op lokaal niveau. Staatssecretaris Van Rijn wil hierover afspraken maken...

Veilige toegang tot de (zorg)woning

20 JUL 2017 - Veel ouderen maken gebruik van een sleutelkluisje zodat thuiszorgmedewerkers zelf bij hen thuis naar binnen kunnen. Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat jaarlijks honderden huishoudens het...

Nieuwe handreiking voor lokale aanpak van eenzaamheid

19 JUL 2017 - Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut...

TOOS helpt ouderen nadenken over langer thuis wonen

18 JUL 2017 - TOOS staat voor: Technologie voor Ouderen Om de hoek verkrijgbaar Slim! Het is een klein ‘technologiehuisje’ dat ad hoc ingezet kan worden om bij ouderen en professionals zoals de wijkteams, de...

Blog - De écht bijzondere doelgroep is het gezin met kinderen

13 JUL 2017 - Huurders worden steeds ouder. Bij sommige corporaties is de helft van de huurders al 55 jaar en ouder. De leeftijd neemt toe. Bovendien wonen meer mensen met een verstandelijke beperking en mensen...

Aedes Corporatiedag 2017

12 JUL 2017 - Aedes corporatiedag 2017: slimmer en beter voor elkaar

Masterclass zorgvastgoed: Huisvesting in de nieuwe werkelijkheid

12 JUL 2017 - Masterclass Zorgvastgoed in het teken van 'bouwen en wonen met het oog op de toekomst'

Van grote gezinnen naar kleine huishoudens: splitsen van eengezinswoningen biedt oplossing

12 JUL 2017 - De doorzonwoningen uit de vorige eeuw zijn gebouwd voor gezinnen. Inmiddels wonen er steeds meer ouderen. Zijn er andere oplossingen mogelijk? Kunnen ze aangepast worden aan de huidige vraag op de...

Stappenplan brengt uitstroom beschermd wonen in beeld

06 JUL 2017 - Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens. De publicatie...

Bewonersinitiatieven vragen om maatwerk en enthousiasme

04 JUL 2017 - Bewoners krijgen en nemen steeds vaker de ruimte om zelf zaken in de straat, buurt of wijk te regelen. De regie ligt niet langer automatisch bij de woningcorporatie of de gemeente. Onderzoekers van...

Wonen en zorg: belangrijke trends en ontwikkelingen

29 JUN 2017 - Begin juni verscheen het rapport Staat van de Volkshuisvesting 2017 met interessante trends en ontwikkelingen in de woningcorporatiesector. Daar aan gekoppeld is ook de nieuwe Monitor Investeren in...

Blog - Een tweede leven voor de gele praatpaal

28 JUN 2017 - Zaterdag 1 juli verdwijnen de praatpalen van de ANWB. U weet wel – die gele palen langs de snelweg waar je bij pech onderweg voor hulp kan bellen. In Nederland zijn er zo’n 3500, een icoon in...

Wonen en zorg in een passende en gezonde omgeving

27 JUN 2017 - Wat is de achtergrond van het ontstaan van steeds meer soorten woonmogelijkheden in Nederland? Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg vertelt hierover in een...

Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen

23 JUN 2017 - De relatie tussen ouderen en hun woonomgeving staat centraal in het magazine ‘Oud worden in Nederland’. Hierin belichten het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Platform31 vanuit...

Ouder worden in de stad, hoe doe je dat?

23 JUN 2017 - Nu wonen er 190.000 50-plussers in Amsterdam en in 2030 zijn dat er 250.000. Lang niet alle woningen zijn geschikt voor senioren. Steden bereiden zich daarom voor op de ouder wordende bewoners. Wat...

Expeditie Begonia verkent de grenzen: inschrijving congres geopend!

22 JUN 2017 - Op 11 oktober 2017 organiseert het Kenniscentrum voor de 3e keer het congres over innovatieve woonvormen Expeditie Begonia. Dit keer verkennen we de grenzen van het langer thuis wonen, de (on...

'Kijk verder dan rituelen en gebruiken van bewoners'

20 JUN 2017 - Welke initiatieven bestaan er in Nederland rond wonen en zorg voor ouderen met een migratieachtergrond? En sluit dit aanbod goed aan op de behoeften van deze doelgroep? Om een antwoord te vinden op...

Handelingskader kwetsbare groepen op de woningmarkt

14 JUN 2017 - Corporaties zien de vraag naar (goedkope) woningen groeien. Statushouders, starters, mensen na een scheiding én mensen die een combinatie nodig hebben van wonen en zorg/begeleiding kloppen bij de...

Blog - Woonvariaties geven meer kleur aan vergrijzing

12 JUN 2017 - Het artikel ‘Klaar voor de grote vergrijzing’ in de Volkskrant van 31 mei 2017 gaat in op de prijsvraag Who Cares van de Rijksbouwmeester. Hoe maken we onze naoorlogse wijken – gebouwd voor...

Blog - Drones en zelfredzaamheid in Deense ouderenzorg

06 JUN 2017 - Hoe zit het met de Deense ouderenzorg? Wat kunnen we leren van de Denen? Denemarken ligt zo dichtbij en lijkt in een aantal opzichten op Nederland. Toch zijn de verschillen al snel merkbaar wanneer...

De nieuwe stedelingen worden vanzelf oud

06 JUN 2017 - 'Ouderen trekken niet zozeer massaal naar de stad, maar mensen blijven in de stad wonen en worden vanzelf oud’, zegt professor Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van...

Onderzoek passend toewijzen: huurders zorgwoningen in de knel

01 JUN 2017 - Veel zorgaanbieders en woningcorporaties hebben zich de afgelopen jaren samen ingezet om woonzorgconcepten te ontwikkelen die inzetten op het overheidsbeleid van scheiden wonen en zorg. De sinds...

Buurtcirkel voor ouderen draait succesvol

29 MEI 2017 - Zelfredzaam zijn is niet voor iedereen even makkelijk en een Buurtcirkel helpt om mensen in de wijk met elkaar te verbinden. In Ridderkerk bestaat sinds kort een Buurtcirkel specifiek voor ouderen...

Pionieren in de wijk met netwerken rond beschermde woonvormen

24 MEI 2017 - Lister ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving. De woonlocaties staan midden in de wijk. Kwartiermaker Janine van der Duin ontwikkelt sociale netwerken rond Lister...

Kleurrijke woongemeenschap geopend in Hoofddorp

24 MEI 2017 - In het recent geopende wooncomplex De Eijk in Hoofddorp woont een bont gezelschap. Twintig van de 86 woningen zijn bestemd voor de woongemeenschap van oudere migranten. De groep is multicultureel...

Woningcorporatie verbindt en signaleert in transformatie wonen met zorg

23 MEI 2017 - Het beleid om wonen en zorg te scheiden en mensen langer thuis te laten wonen, vraagt een actievere rol van woningcorporaties. In het tijdschrift Bouwen aan de Zorg vertelt Kenniscentrum-adviseur...

Zorglandgoederen: de eerste ervaringen en lessen

23 MEI 2017 - Nederland kent steeds meer zorglandgoederen. Dit nieuwe concept combineert zorg, groen en recreatie. Cliënten van zorgorganisaties doen er passend werk in een prettige en rustige omgeving. Het...

Burgerinitiatief streeft naar seniorvriendelijke stad

21 MEI 2017 - De Initiatiefgroep Levensloopbestendig Wonen is een burgerinitiatief en onafhankelijk platform in Amsterdam dat zich inzet voor het seniorvriendelijk (Age Friendly) maken van de stad. Dat doen zij...

Wooncoach voor ouderen vergroot woonplezier

18 MEI 2017 - Ouderen zijn divers, zo ook hun woonwensen. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Soms zijn zij niet op de hoogte van de alternatieven. Soms houdt angst voor het moeten betalen van...

Op weg naar de inclusieve stad door combineren van functies

11 MEI 2017 - Het terugbrengen van arbeid in de stad draagt bij aan betere zorg voor ouderen. Dit zegt de Rotterdamse stedenbouwkundige Sven van Oosten op de vraag wat vergrijzing voor de stad betekent. Een mix...

Bijeenkomst 'Nieuw licht op de doorzonwoning'

10 MEI 2017 - Het ombouwen van bestaande eengezinswoningen uit de jaren 70 naar meergeneratiewoningen voor diverse doelgroepen is een mogelijke oplossing voor het tekort aan betaalbare seniorenwoningen.

Ontwerpteams geselecteerd voor tweede ronde prijsvraag WHO CARES

09 MEI 2017 - De politiek wil extra investeren in de ouderenzorg. Daarbij moet ook geïnvesteerd worden in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Deze oproep doen de Rijksbouwmeester, de...

Blog - Slapeloze nachten in New York

03 MEI 2017 - New York, the city that never sleeps….voor het Hebrew Home geldt dit zeker. In dit zorgcentrum in New York bieden ze namelijk nachtopvang aan. Mensen met dementie kunnen daar van 7 uur ‘s avonds...

De Nieuwe Antoniehof in Epe: bijna net als thuis

25 APR 2017 - Mensen wonen hier prettig en daarbij krijgen ze zorg. Dat is de visie achter de recent gebouwde locatie De Nieuwe Antoniehof van Viattence in Epe. De Nieuwe Antoniehof is gebouwd in oude stijl mét...

Woningbehoefte van senioren in beeld

19 APR 2017 - Het aantal ouderen neemt fors toe. Maar zijn voor hen voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ABF Research maakten voor veertig regio’s factsheets...

Woonzorgprojecten met oog voor de omgeving

18 APR 2017 - In het nieuwe katern Bouw & Zorg van Stedebouw & Architectuur onder andere interviews met gastredacteuren Daniëlle Harkes en Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De...

Zorglandgoed Hoogerlust: zorgparel aan de Vecht

13 APR 2017 - In Muiden, vlak bij Amsterdam, realiseert vastgoedbedrijf KNSF II op het bestaande terrein van zorgboerderij Hoogerlust een zorglandgoed dat zorg, groen en recreatie combineert. Blikvanger van het...

Oproep: knelpunten BAG-registratie

12 APR 2017 - Vorige maand heeft het ActiZ netwerk van vastgoedmanagers uitgebreid stilgestaan bij de problemen die ontstaan wanneer een zorggebouw opgesplitst moet worden in afzonderlijke wooneenheden met aparte...

Flatcoach: verbinder, aanjager en steuntje in de rug

10 APR 2017 - Corporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, welzijnsorganisatie Welzijn Rijswijk en zorgorganisaties Florence en WoonZorgcentraHaaglanden hebben samen met de gemeente Rijswijk vorig jaar het initiatief...

Wegwijzer Prestatieafspraken wonen en zorg

06 APR 2017 - De prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een...

Praktijkkring Prestatieafspraken Wonen en Zorg

06 APR 2017 - Het Kenniscentrum organiseert twee bijeenkomsten over het samenwerken aan de prestatieafspraken over wonen en zorg.

Blog - Twee keer thuis: oudere migranten in Europa

03 APR 2017 - Ouderen met een migratieachtergrond zijn erg divers. Het is onmogelijk om over de groep van oudere migranten te spreken omdat hun geschiedenis en achtergrond verschillend zijn. De redenen waarom...

Top 10 woonzorgprojecten met oog voor de omgeving

30 MRT 2017 - Zorg krijgt steeds meer een plek in de buurt. Niet langer staat zorg los van de samenleving. Ook in ruimtelijke zin wordt de verbinding gezocht. Dat kan door de voorziening in de wijk te halen, door...

Westerwatering: Verzorgd Wonen in Zaandam

29 MRT 2017 - Westerwatering is een voormalig verzorgingshuis van Evean dat onlangs volledig geëxtramuraliseerd is. Verzorgd Wonen heet het nu, een combinatie van zelfstandig wonen, thuiszorg en ondersteunende...

Excursie naar Westerwatering: extramuralisering in de praktijk

29 MRT 2017 - Hoe kunnen we voormalige verzorgingshuizen zo transformeren dat zij een veilige plek blijven bieden voor zelfstandige ouderen? Wat zijn passende woonvormen voor ouderen, nu en in de toekomst? Hoe...

Aandacht voor woonvariaties in radio-uitzending

27 MRT 2017 - Zaterdagochtend werd Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op NPO Radio 1 geïnterviewd over langer thuis wonen, woningaanpassingen en woonvariaties voor ouderen. Het item is...

Lancering landelijk netwerk burgerinitiatieven in zorg en welzijn

25 MRT 2017 - Op 25 maart, tijdens het festival voor actieve burgers 'We Doen Het Zelf Wel', is Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) aan de buitenwereld gepresenteerd. NLZVE is het landelijk netwerk van...

Golden years in the city: ouder worden in de stad (vol)

23 MRT 2017 - Seminar Ouder worden in de stad bij Rochdale in Amsterdam tijdens International Social Housing Festival.

Zelf doen is leuker: gemeenschapsvorming in wooncomplexen senioren

22 MRT 2017 - In 1989 bouwde woningcorporatie Portaal wooncomplex de Dobbegaarde in de wijk Stevenshof te Leiden. Met 143 appartementen van ruim 55 vierkante meter biedt het gebouw woonruimte aan zelfstandig...

Blog - OmDOEN in plaats van omDENKEN

21 MRT 2017 - Naar een andere aanpak voor levensloopbestendig wonen. Als de badkamer in een flatwoning een te hoge drempel heeft voor de oudere bewoner, wat doe je dan? Die drempel verlagen? Dat kan niet altijd...

Zorglandgoed Stegerveld: zorglocatie op militair erfgoed

17 MRT 2017 - Een serie afgedankte bunkers transformeren tot een moderne zorglocatie: je moet het maar voor je kunnen zien. Toch is dit precies wat er is gebeurd met een voormalig militair terrein in de bossen...

Divers ouder worden, initiatieven gezocht!

16 MRT 2017 - Kent u een initiatief? Het aantal ouderen met een migratieachtergrond groeit: het aantal oudere migranten van niet-westerse herkomst zal de komende tijd meer dan verdubbelen: van 183.000 55-plussers...

Het nieuwe wonen: naar een slimme woonzorgomgeving

15 MRT 2017 - Op 13 maart jl. zijn drie 'living labs' officieel gestart waarvoor twee zorgorganisaties, één woningcorporatie en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een overeenkomst tekenden. Om dit...

Ramses Shaffy Huis: de kunst van gelukkig oud worden

13 MRT 2017 - Kunstenaars mogen dan wel ouder worden maar zij blijven hun hele leven kunstenaar en dan is het prettig om met gelijkgestemden te wonen die elkaar kunnen blijven inspireren en stimuleren. Dat is de...

Juliana - alternatief voor het verpleeghuis

08 MRT 2017 - Langer zelfstandig wonen is ook het devies voor mensen met dementie. En als dat niet meer gaat, dan kan je terecht in een verpleeghuis. Maar ook mensen met dementie willen iets te kiezen hebben...

Goed gezien! Wonen met zorg, 13 woningcorporaties over de praktijk

07 MRT 2017 - Mensen die zorg nodig hebben goed en comfortabel laten wonen; daar zorgen woningcorporaties samen met andere partijen voor. In de publicatie Goed gezien! van Aedes en het Aedes-Actiz Kenniscentrum...

Natuurhuus Krönnenzommer: verbinding tussen mensen met en zonder zorgvraag

27 FEB 2017 - Onlangs heeft de Rijksbouwmeester de prijsvraag 'Who cares' uitgezet. Hij roept ontwerpers op om de woonomgeving zo in te richten dat zorgbehoevenden integraal deel uitmaken van de samenleving. Een...

Blog - Mensen eerst! Een fundamentele keuze

27 FEB 2017 - Mensen willen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Zijn onze huizen daar geschikt voor? Kan onze zorg dat aan? Zijn onze wijken, dorpen bestendig? We hebben het over woonzorgconcepten. Maar waar...

Zorglandgoederen: samenspel van zorg, groen en recreatie

27 FEB 2017 - Zorglandgoederen: ze zijn nog weinig bekend. Wonen met zorg in een landelijke omgeving. Door het samenspel met natuur(beheer) en recreatie kunnen mensen die zorg nodig hebben er prettig leven. Er...

Families organiseren woonvorm voor mensen met dementie

24 FEB 2017 - In Keulen vinden we een bijzondere vorm van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Het bijzondere is dat de kinderen hier het heft in handen hebben en veel tijd stoppen in de zorg voor hun...

Blog - Kinderen zijn de baas

24 FEB 2017 - 'Kinderen zijn de baas' dat was een aantal jaar geleden de slogan van het Land van Ooit. Mijn kinderen werden er aangesproken als 'kleine baas' en zij hadden het tijdens het bezoek aan het pretpark...

Dagelijks aanwezig in de wijk: PostNL onderzoekt nieuwe diensten

23 FEB 2017 - De medewerkers van PostNL komen elke dag in alle straten van Nederland. Het bedrijf onderzoekt hoe het door het inzetten van dit netwerk kan inspelen op de veranderende behoeften in de maatschappij...

'Goede lokale woningmix maakt langer thuis wonen tot een succes'

23 FEB 2017 - Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en individualisering en de opkomst van digitale zorgverlening vragen om een diverser woonzorgaanbod, zegt ActiZ-bestuursvoorzitter Guus van Montfort...

Op weg naar seniorvriendelijke woonomgevingen

21 FEB 2017 - Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dit hoeft niet altijd het huis te zijn waar zij altijd in gewoond hebben. Een comfortabel huis is prettig maar de woonomgeving is minstens zo belangrijk...

Open oproep onderzoekstraject dementie in de openbare ruimte

15 FEB 2017 - Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Rotterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een onderzoekstraject gericht op het verbeteren van de openbare ruimte voor mensen met...

Bouwen aan netwerken cruciaal bij langer thuis wonen

14 FEB 2017 - Ruim 80 bestuurders van woningcorporaties en zorgorganisaties spraken op 9 februari jl. met elkaar over de opgave voor wonen en zorg in de wijk. 'Voor het langer thuis wonen is het bouwen aan...

Gezondheid, netwerk en eigen regie van belang voor langer zelfstandig wonen

13 FEB 2017 - Wat helpt om langer thuis te blijven wonen? In het rapport 'Langer zelfstandig' beschrijft het Sociaal Cultureel Planbureau de verschillen tussen ouderen in de trajecten die ze doorlopen bij het...

Vitale woongemeenschappen in de praktijk

09 FEB 2017 - In de Assense wijk Pittelo staat de Amstelflat, een 55+ seniorencomplex met 110 appartementen, eigendom van woningcorporatie Mooiland. Samen met de Huurders Organisatie Amstelflat (HOA) meldde...

Onveilige sleutelkluisjes in het nieuws

08 FEB 2017 - Het televisieprogramma Kassa besteedde onlangs aandacht aan onveilige en niet-gecertificeerde sleutelkluisjes. Ieder jaar worden honderden huishoudens het slachtoffer van een inbraak, doordat het...

Zorg Innovatie Atelier toont nieuwste domotica en zorgtechnologie

08 FEB 2017 - Zorgorganisatie Vivantes heeft samen met een aantal partners, waaronder woningcorporatie Maaskant Wonen, het Zorg Innovatie Atelier in de Aelserhof in Elsloo (L) opgezet. In het ZIA wordt de...

Wonen in de 21ste eeuw: naar een hedendaags utopia

31 JAN 2017 - Van Peter Camp verscheen op 31 januari het eerste overzichtswerk van collectieve woonvormen in Nederland en België: Wonen in de 21ste eeuw. Het is een raamwerk dat trends, actuele ontwikkelingen...

Welbevinden voorop bij thuis wonen met dementie

30 JAN 2017 - Mensen met dementie blijven langer thuis wonen. Dit raakt woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en nog meer partijen. In Nederland hebben 270.000...

Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op woonwijken

19 JAN 2017 - Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft de ontwerpprijsvraag ‘WHO CARES’ voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning gelanceerd. Hij nodigt ontwerpers en andere innovatieve denkers en...

Samen & Anders: nieuw leven voor oud zorgcomplex

12 JAN 2017 - Het Rotterdamse verzorgings- en verpleeghuis Simeon & Anna, eigendom van Laurens Wonen en tot 2018 gehuurd door Laurens Zorg is volgens de huidige eisen niet geschikt voor zware zorg. Daarom kan het...

Wonen voor mensen met dementie op Zorgerf Buiten-verblijf

09 JAN 2017 - In het landelijk gebied tussen Putten en Barneveld ligt Zorgerf Buiten-verblijf. Het is de uitbreiding van Zorgerf Buiten-land, waar Yvonne en René van der Leest acht jaar geleden startten met...

Blog - Vijf ontwikkelingen in wonen en zorg om in 2017 in de gaten te houden

06 JAN 2017 - Een nieuw jaar ligt voor ons. En de goede wensen voor 2017 zijn niet van de lucht. Natuurlijk wens ook ik iedereen graag een gelukkig nieuwjaar maar nog leuker vind ik het om na te denken wat de...

Nieuwe woonvormen in het nieuws

05 JAN 2017 - Woonvormen waarbij ouderen samen wonen en voor elkaar zorgen staan volop in de belangstelling. Dagblad Trouw opende er op 5 januari jl. de krant mee. Sichting Knarrenhof gaat in...

25-01-2018
E F