S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Nieuwsarchief 2016

SCP: Robots en slim organiseren oplossingen voor de toekomst

27 DEC 2016 - Van alle domotica-uitvindingen van de afgelopen jaren blijkt maar een klein percentage echt effectief. Toch moet technologie een belangrijke factor worden in het langer thuis wonen, zo blijkt uit...

Blog - Het jaar van Oma Miep

27 DEC 2016 - Het afgelopen jaar was wat mij betreft het jaar van oma Miep. Oma Miep is een 81 jarige vrouw uit Barendrecht die regelmatig een rol speelt in de You Tube filmpjes van haar vloggende kleindochter...

Petterhústerstate meest 'energieopwekkende ouderenzorggebouw' van Nederland

22 DEC 2016 - Onlangs is bekend geworden dat Petterhústerstate in Stiens de winnaar is van de verkiezing voor het meest 'energieopwekkende ouderenzorggebouw'. Platform 'de nieuwe draai' heeft deze...

320 burgerinitiatieven op de kaart

20 DEC 2016 - Het aantal burgerinitiatieven in zorg, welzijn en wonen blijft groeien. Het landelijk netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar heeft met Vilans en Movisie een nieuwe inventarisatie uitgevoerd en 320...

Prijsvraag Who cares?

20 DEC 2016 - De Rijksbouwmeester organiseert samen met andere initiatiefnemers de prijsvraag WHO CARES. Hij nodigt ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners uit om met oplossingen en voorstellen te...

Bewustwording in Lochem: Wonen met een Plus

19 DEC 2016 - De gemeente Lochem vergrijst relatief snel; in 2040 is een kwart van de bevolking ouder dan 65. Een van de redenen om het communicatieproject Wonen met een Plus op te starten. Het project loopt...

Het leven begint bij 18

16 DEC 2016 - Zorgaanbieders, gemeenten en andere betrokken partijen, moeten samenwerken om jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige problemen zo vroeg mogelijk een perspectief te bieden. Dat...

Prijsvragen gemeente Rotterdam voor innovatieve woonideeën

15 DEC 2016 - De gemeente Rotterdam heeft Woonlab010 gelanceerd voor het uitschrijven van een aantal prijsvragen over verschillende woonthema’s waar vernieuwing wenselijk is, zoals de huisvesting voor senioren...

Experimentpartners ‘Weer thuis in de wijk’ bekend

14 DEC 2016 - Hoe kunnen we de doorstroom van bewoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen bevorderen? Wat betekent dat voor de samenwerking en procesregie tussen gemeenten, woningbouwcorporatie(s...

Ontwerpscenario’s voor leegstaand woonzorgcentrum

12 DEC 2016 - Hoe kan een klassiek verzorgingshuis weer aantrekkelijk worden voor huurders en de omliggende wijk? In opdracht van het programma ‘Oog voor de Buurt', een initiatief van het Atelier...

Meerwaarde bij dubbele bestemming zorgvastgoed

09 DEC 2016 - Wijziging van de bestemming heeft een positieve impact op de waarde van het vastgoed. Uit onderzoek onder taxateurs, consultants en beleggers blijkt dat als de bestemming kan worden uitgebreid met...

Op weg naar een nieuwe generatie ouderen(zorg)

05 DEC 2016 - ‘Goed ouder worden begint nú.’ Met deze woorden opent Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, Erasmus Universiteit Rotterdam de bijeenkomst ‘Een nieuwe...

Tijd voor doorbraak in de zorg voor oudere migranten

01 DEC 2016 - Sadik Harchaoui, directeur van de Society Impact vraagt zich af waar de Hugo Borst is voor de oudere migranten. ‘Het is namelijk tijd voor een doorbraak in de zorg voor oudere migranten’, zegt...

Sociaal netwerk cruciaal in langer thuis wonen

01 DEC 2016 - Misschien niet verrassend, maar wel belangrijk: het sociale netwerk blijkt cruciaal bij het langer thuis blijven wonen met een beperking. Om ervoor te zorgen dat de mantelzorgers niet overbelast...

Mijnbuurtwelzijn vergroot leefbaarheid in de buurt

30 NOV 2016 - MijnBuurtWelzijn is een digitaal platform, gericht op het betrekken, verbinden en ondersteunen van bewoners en organisaties om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten. Het brengt vraag en aanbod...

Geschikt wonen in Breda in beeld

24 NOV 2016 - De gemeente Breda heeft al jarenlang beleid dat gericht is op het geschikt maken van woningen en buurten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen; Geschikt wonen voor iedereen (GWi).  Het...

Blog - Langer thuis wonen: zoeken naar oplossingen

21 NOV 2016 - Het aantal verhuisbewegingen onder 65+ers is de afgelopen 20 jaar gedaald van 7% naar 4,5% per jaar. Ouderen wonen langer thuis; dat is overheidsbeleid en dat willen veel ouderen ook. Mensen...

Bestuurdersbijeenkomst 2017: De opgave voor wonen en zorg in de wijk

21 NOV 2016 - Steeds meer zorg kan thuis geboden worden. Maar zorg alleen is niet genoeg. Mensen willen contact in de buurt, voorzieningen en een buurman of buurvrouw die een handje helpt. Hoe kunnen...

Bijeenkomst over samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

17 NOV 2016 - ActiZ organiseert op donderdagmiddag 1 december een bijeenkomst over burgerinitiatieven met als praktijkvoorbeeld de oprichting van een zorgcoöperatie en de betekenis hiervan voor de samenwerking...

Finalisten verkiezing ‘meest energieopwekkende ouderenzorggebouw van Nederland’

11 NOV 2016 - Om te laten zien dat er gebouwen in de ouderenzorg zijn die van de mens het middelpunt maken, heeft de nieuwe draai de verkiezing ‘meest energieopwekkende ouderenzorggebouw van Nederland...

Langer thuis: hoe blijven ouderen actief meedoen?

08 NOV 2016 - Vanuit de Langer Thuis-gedachte is de ondersteuning aan ouderen vooral gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Volgens Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare...

Flatcoach geeft ouderen steun in de rug

07 NOV 2016 - Sinds 1 mei is Jan Bernard Oostwoud ‘flatcoach’ in Rijswijk. Hij organiseert activiteiten voor bewoners van de flat maar zorgt ook dat bewoners zelf aan de slag gaan. Ook biedt de flatcoach...

Nieuwe concepten nodig voor huisvesten statushouders in leeg zorgvastgoed

01 NOV 2016 - Momenteel wachten zo’n 15.000 vergunninghouders op een woning. Leeg(komend) zorgvastgoed zou in theorie snel in te zetten zijn, maar de praktijk laat anders zien. Om sneller vluchtelingen in...

Wonen met dementie in de toekomst

27 OKT 2016 - In Emmen is het 'Dementiehuis van de toekomst' geopend. De woning is een voorbeeld en inspiratiebron voor professionals en mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen. Het huis laat zien...

Hulpmiddelenwijzer.nl is live

26 OKT 2016 - Sinds kort is de vernieuwde website Hulpmiddelenwijzer.nl live gegaan. De site is door Vilans ontwikkeld samen met onder andere het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en vele andere partijen die...

NZa: Continuïteit zorg niet in gevaar door langer thuis wonen

26 OKT 2016 - In de Monitor Effecten langer thuis wonen onderzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de tweede maal de gevolgen van extramuralisering. Het onderzoek richt zich met name op de financiële...

Vitale woongemeenschappen hebben wederzijds belang: pak uw rol!

25 OKT 2016 - Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Bewoners worden ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder...

Netwerk wonen met zorg bij de Ringoven in Panningen

19 OKT 2016 - Op donderdag 3 november a.s. is de eerstvolgende bijeenkomst van het Netwerk Wonen met Zorg van Aedes. Deze keer vindt de bijeenkomst plaats bij De Ringoven in Panningen (gemeente Peel en Maas). De...

Blog - Kracht en kwetsbaarheid kunnen goed samengaan

18 OKT 2016 - ‘Kijk en dat is nu precies de reden dat mijn echtgenoot van 90 jaar niet meer mee naar binnen gaat’, zei een oudere vrouw bij de bakker fel. ‘Hij wacht buiten in de auto. Als u eens wist wat...

Woonzorgcentra Meriant bieden thuis aan woonstudenten

18 OKT 2016 - Betaalbaar wonen in ruil voor een aantal uren vrijwilligerswerk per week: met deze afspraak hebben vier woonstudenten hun intrek genomen in een kamer of appartement bij woonzorgcentra van Meriant in...

Nieuwe buren: Symposium over langer thuis wonen met dementie

13 OKT 2016 - Steeds meer mensen met dementie wonen de komende jaren thuis. Wat is er voor nodig om comfortabel en veilig thuis te blijven wonen?

Praktische oplossingen voor langer thuis in eigen huis

13 OKT 2016 - Hoe kunnen bestaande, gangbare woningtypen en hun directe omgeving aangepast worden aan de toekomstige zorgvraag? BNA Onderzoek, architectenwinkel Breda, provincie Noord-Brabant, Platform 31, de...

Gezocht! Koplopers voor het experiment Weer thuis in de wijk

11 OKT 2016 - Voor mensen die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang zelfstandig willen wonen, is de zoektocht naar een sociale huurwoning vergelijkbaar met een hordenrace. Met als grootste hindernis...

Stadsveteranen, een onderzoek naar gelukkig oud worden in de stad

11 OKT 2016 - Bas Liesker en Meintje Delisse van architectenbureau Heren5 onderzochten stadsveteranen, ‘anticiperende senioren die in de stad wonen'. Deze senioren hebben de ambitie zelf te bepalen hoe ze oud...

Oudere migranten kwetsbaarder voor dementie

04 OKT 2016 - Oudere migranten zijn kwetsbaarder voor dementie. Zij kampen ook vaker met depressie en eenzaamheid. Dat blijkt uit het promotieonderzoek Health Status of Older Migrants in The Netherlands van Özg...

De Living: groepswonen voor de tweede levenshelft in Vlaanderen

03 OKT 2016 - Een gebroken voet heeft in België geleid tot een nieuwe woonvorm. De livings van Vlaanderen! (een living is een oer-Vlaams woord voor een woonkamer) Een eigen huis in een gedeeld thuis. Steven D...

'Ga samenwerken en los de hobbels samen op!'

26 SEP 2016 - Ouderen en mensen met een verstandelijke of psychische beperking blijven steeds langer thuis wonen. Tijdens de druk bezochte tweede editie van het congres 'Expeditie Begonia', op één van de...

Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom

22 SEP 2016 - Hallo, welkom allemaal. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Ik begin met een ontboezeming. Moest ik 50 en invalide worden, om mijn dromen waar te maken? JA. Het grootste project dat ik ooit heb kunnen...

Mantelzorgwoningen: steeds meer mogelijk maar niet eenvoudig

14 SEP 2016 - Het vinden van dé geschikte mantelzorgwoning is geen eenvoudige klus. Niet alleen is het aantal leveranciers aanzienlijk, ook de diversiteit is groot. In een onderzoek naar mantelzorgwoningen...

Generaties huizen samen: veelbelovende woonprojecten voor jong en oud

14 SEP 2016 - De maatschappelijke belangstelling voor intergenerationeel wonen neemt toe. In de digitale publicatie 'Generaties huizen samen' worden inspirerende woonvariaties en hun intergenerationele bewoners...

Aanbod woonvormen onvoldoende zichtbaar

14 SEP 2016 - Eén op de vier (26%) onderzochte senioren zegt niet in hun huidige huis te kunnen blijven wonen wanneer de gezondheid of mobiliteit afneemt. Drie kwart (75%) hecht dan ook veel belang aan een...

Wonen, begeleiding en zorg: hoe combineer je dat in de praktijk?

14 SEP 2016 - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lanceerde op het congres Expeditie Begonia de brochure ‘Wonen, begeleiding en zorg’. De brochure bevat vier voorbeelden van projecten waarbij...

Rijksbouwmeester start nieuwe ontwerpprijsvraag over Zorg en onze naoorlogse wijken

14 SEP 2016 - Na de succesvol verlopen ontwerpprijsvraag ‘A Home Away from Home’ kondigde Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 14 september 2016, tijdens het congres Expeditie Begonia van het Kenniscentrum...

Veilig en vitaal thuis blijven wonen dankzij technologie

08 SEP 2016 - Er zijn duizenden initiatieven, projecten en pilots op het gebied van thuiszorgtechnologie, met producten als personenalarmering, leefstijlmonitoring, medicijndispensers, communicatie-apps en...

Expertsessies Prestatieafspraken wonen en zorg

05 SEP 2016 - Heeft u veel ervaring met het thema wonen en zorg in prestatieafspraken? Deel uw ervaringen in ruil voor kennis van andere experts! Tijdens een of meerdere expertsessies spiegelt u uw eigen aanpak...

Blog - Interculturele wijsheid uit het oosten

01 SEP 2016 - Bij het station vroeg een oudere Chinese dame hulp bij het kopen van een kaartje uit de treinautomaat. Zij sprak heel slecht Nederlands maar wist toch uit te leggen wat ze wilde. Een jonge vrouw...

Een wijk seniorenproof maken: een integrale opgave

01 SEP 2016 - Hoe kunnen ouderen prettig in de wijk wonen? In de workshop van Grijstinten op de conferentie Building the Future of Health bekeken de deelnemers dit vraagstuk vanuit verschillende...

Vijf trends in langer zelfstandig wonen

29 AUG 2016 - Voor Zorgvisie schreef Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter een artikel over trends in langer thuis wonen: ‘Woondromen komen uit’. De trends die zij signaleert zijn burgerinitiatief...

Primeurs op gebied van wonen en zorg tijdens Expeditie Begonia

29 AUG 2016 - Nog even en dan is het zover: Expeditie Begonia vindt plaats! Naast een gevarieerd programma met sleutelfiguren van nieuwe woonzorgconcepten en inspirerende sprekers als Floris Alkemade, Joris...

Van grootschalige gastvrijheid tot kleinschalige participatie

24 AUG 2016 - Aan het begin van de zomer organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een excursie naar twee totaal verschillende woonconcepten voor senioren in Tilburg. Welk concept voor wonen en zorg...

Ouderen positief over woningaanpassingen

17 AUG 2016 - Woonstichting Valburg heeft de afgelopen maanden een ‘gewone’ bestaande corporatiewoning heringericht: de Keuze Thuis-woning. In de woning in Andelst konden ouderen en hun familieleden...

Samenwerking tussen zorgcollectieven en andere organisaties

17 AUG 2016 - Het Kenniscentrum en de Universiteit Utrecht organiseren twee keer per jaar interactieve studiebijeenkomsten over de vraagstukken rond burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Op 7 juni 2016...

Bruisende wooncomplexen: hoe blijft de sociale gemeenschap actief?

16 AUG 2016 - Woningcorporaties merken al geruime tijd dat woongemeenschappen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Ontmoetingsruimten worden minder gebruikt, bewoners ontmoeten elkaar minder...

Wonen met dementie in de wijk

09 AUG 2016 - Hoe kan architectuur bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen met dementie? En een inclusieve, op participatie gerichte samenleving bevorderen? Jarno Nillesen van Wiegerinck heeft daar...

Blog - Waar een anoniem gesprek toe kan leiden…

27 JUL 2016 - ‘Anoniem’ belt, volgens mijn telefoonscherm. Mijn telefoon gaat af wanneer ik op een ochtend de trein instap. Ik ben erg nieuwsgierig en vind het moeilijk de telefoon niet op te nemen dus zoek...

Lokale prestaties voor wonen en zorg

21 JUL 2016 - Wat is de inhoud van de prestatieafspraken van corporaties, gemeente en huurders over wonen en zorg? Zijn er heldere SMART geformuleerde afspraken en zijn deze onderdeel van een bredere...

Diversiteit máákt de zorgorganisatie

21 JUL 2016 - Voor(t)gaan in Verandering is de pakkende titel van een boek dat in 2014 verscheen over diversiteit in de zorg. In opdracht van het Ministerie SZW interviewden Thijs Vink en Jan Booij...

Uitnodiging learning community dagen Vitale woongemeenschappen

14 JUL 2016 - In het experiment Vitale woongemeenschappen zoeken tien woongemeenschappen naar effectieve aanpakken voor gemeenschapsopbouw en -vitalisering. Het beoogt de woongemeenschap op te laten bloeien door...

Factsheet: Inspelen op langer zelfstandig blijven wonen

13 JUL 2016 - Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt pas te verhuizen als er zorg of ondersteuning nodig is (Woonmonitor 2015). Daarnaast is er ook een groep ouderen die...

Vakantie bij het Kenniscentrum

12 JUL 2016 - De zomervakantie is begonnen! Dat betekent dat het Kenniscentrum soms wat minder goed bereikbaar is. Na de vakantie staan we voor u klaar met onder meer de tweede editie van het landelijk congres...

Vergrijzing en brandveiligheid onderwerp van Event

11 JUL 2016 - Op donderdag 15 september 2016 organiseert Brandweer Nederland het 'Brandveilig Leven Innovatie Event' in Oefencentrum Crailo in Bussum. Het event staat vooral in het teken van vergrijzing en...

Zorgvastgoed: beter goed gebruikt dan sluiten!

05 JUL 2016 - Ongeveer 1,5 jaar geleden heeft ActiZ een onderzoek onder zorgorganisaties gedaan naar het aantal verzorgingshuislocaties dat zou gaan sluiten. Nu is opnieuw gekeken hoe de stand van zaken is. Want...

BouwAward voor De Koekoek, woonproject voor mensen met dementie

30 JUN 2016 - De Koekoek, een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie, heeft binnen de categorie langdurige zorg de prestigieuze NVTG BouwAward gewonnen. In het gebouw is rekening gehouden met...

Blog - Domweg gelukkig, vlakbij de Dapperstraat

29 JUN 2016 - Als ik denk aan ouder worden in de stad, dan glijden mijn gedachten automatisch af naar mijn opa en oma. Geboren en getogen Amsterdammers. Zij hebben het grootste deel van hun leven in de Indische...

Landelijk netwerk 'Nederland zorgt voor elkaar' van start

28 JUN 2016 - Meer dan 20 lokale initiatieven, verspreid over het hele land, hebben het netwerk van bewonersinitiatieven 'Nederland Zorgt Voor Elkaar' (NLZVE) opgericht. Het nieuwe netwerk doet voorstellen om de...

Gezocht: corporaties die ervaring hebben met mantelzorgunits

28 JUN 2016 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is gestart met een onderzoek naar mantelzorgwoningen, ook wel bekend als mantelzorgunits, aanklikwoningen, zorgserres, zorgkamers, wmo-units, etcetera. Voor...

Digitale leidraad Langer zelfstandig wonen bundelt 10 jaar ervaringen

27 JUN 2016 - Zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen huis blijven wonen. De rijksoverheid stimuleert het, gemeenten faciliteren het en de meeste bewoners willen het zelf ook graag. Tien jaar lang ondersteunt de...

Jongerenhospice Xenia wint prijs voor excellente zorgarchitectuur

22 JUN 2016 - Xenia, het eerste jongerenhospice van Nederland, heeft de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur gewonnen. De jury van de tweejaarlijkse prijs voor voorbeeldstellende zorggebouwen...

Prijsvraag: lokale aanpak van eenzaamheid

21 JUN 2016 - De Nationale Eenzaamheid Prijs van Coalitie Erbij staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid. Heeft u een lokale activiteit ontwikkeld waarmee eenzaamheid wordt voorkomen of...

Eenzaamheid onder oudere migranten onderzocht

21 JUN 2016 - Het hoge percentage eenzaamheid onder oudere migranten, met name onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst, heeft vooral te maken met lage sociaaleconomische status en met chronische...

Duurzaam Thuis: Langer zelfstandig en energieneutraal wonen

15 JUN 2016 - Het veld van wonen en zorg loopt nog niet voorop als het gaat om het verbeteren van duurzaamheid. Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van zorgorganisaties en woningcorporaties die de voordelen...

Ouder worden in de stad

10 JUN 2016 - Hoe blijft een stad en voormalige groeikern aantrekkelijk voor jong en oud, hulpbehoevend en vitaal? Wat doen corporaties, zorgorganisaties samen met gemeenten en nieuwe partijen? Deze vragen...

Impressie ‘Krachtig wonen in de wijk’

06 JUN 2016 - Met ontspannende muziek van Karima Matser van OUNO start de themamiddag ‘Krachtig wonen in de wijk’ die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met GGZ Nederland, RIBW Alliantie...

Actualisatie puntentelling huurwoningen

06 JUN 2016 - Zorgwoningen onder de huurtoeslaggrens hebben te maken met het Woningwaarderingstelsel (WWS), ook wel puntentelling genoemd. Per 1 juli 2016 en 1 oktober 2016 wijzigt de puntentelling voor...

Zorgbutlers, Seniorenmakelaars en Bonte Buurtgenoten

26 MEI 2016 - Zorgbutlers, Seniorenmakelaars en Bonte Buurtgenoten: het is een gemêleerd gezelschap dat op woensdag 14 september 2016 zijn opwachting maakt in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Daar houdt het...

Meergeneratie Wohnen in Duitsland

25 MEI 2016 - Helpt het wonen met meerdere generaties in een woongebouw of in een buurt ouderen of mensen met een beperking om langer zelfstandig te blijven wonen? Stimuleert het onderlinge steun en is het...

Reactie bewindspersonen op het Eindrapport Aanjaagteam 

24 MEI 2016 - Het gaat goed met ‘langer zelfstandig wonen’. Dat concludeerde het Aanjaagteam langer zelfstandig wonen na zo’n 360 werkbezoeken aan gemeenten, HLZ-regio’s (hervorming langdurige zorg...

Woonvariatie en lokale samenwerking: een jaar vol hoogtepunten

24 MEI 2016 - Ruim 35 bijeenkomsten, 1.200 bezoekers, 45 externe presentaties, 200 vragen aan de ledenservice, 5.000 nieuwsbriefontvangers. 2015 was een jaar vol hoogtepunten! Het Kenniscentrum werkte aan...

Nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving

24 MEI 2016 - Gemeenten kunnen meer doen om initiatieven voor nieuwe woonvormen te stimuleren. Dat blijkt uit de publicatie ‘Nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving’. De publicatie...

Zorgvastgoed tijdelijk verhuren: straks mogelijk!

19 MEI 2016 - Woonruimte tijdelijk verhuren is nu nog lastig, maar vanaf 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden. Volgens Tanja de Groot van VBTM Advocaten is dat gunstig voor zorgaanbieders die met leegstand...

Factsheet: De Seniorenmakelaar maakt het verschil

19 MEI 2016 - Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelfredzaamheid is ook de grote wens van senioren zelf. Maar ja, de huidige woning is vaak te groot, de tuin te veel werk en de badkamer...

Vervolg Kennisprogramma Extramuralisering

19 MEI 2016 - In 2014 en 2015 organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg het Kennisprogramma Extramuralisering. Nestas Communicatie zet de reeks nu voort. Onder de naam 'Verhuur van zorgwoningen...

Bezoek vernieuwende woon(zorg)vormen in Tilburg!

12 MEI 2016 - Welke concepten voor wonen en zorg hebben de toekomst? Is dat een grootschalig, nieuw gebouwd wooncomplex voor senioren aan de rand van de stad met alle denkbare faciliteiten? Of is dat een...

Blog - De grijze golf geeft steden nieuwe dynamiek

11 MEI 2016 - Ouderen worden steeds bepalender in onze maatschappij. Tot 2019 is onder de volwassenen de leeftijdsgroep van 18 tot 50-jarigen nog in de meerderheid, maar vanaf 2019 zijn de 50-plussers voor het...

Voorjaarsagenda: vergroot uw kennis over wonen en zorg

10 MEI 2016 - Dit voorjaar presenteert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een nieuw seizoen vol inspirerende bijeenkomsten en trainingen! Een greep uit de onderwerpen: Krachtig wonen in de wijk, Flex in the...

Top 10 woonzorgvarianten

03 MEI 2016 - “Echte innovaties in wonen en zorg starten vaak bij burgers”, vertelt Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter. Door het huidige beleid krijgen woonvormen als moderne hofjes en kangoeroewoningen een...

Denktanksessie: samenwerking van zorgcollectieven

03 MEI 2016 - In deze nieuwe editie van de denktanksessie verbreden we de focus richting de samenwerking van zorgcollectieven met andere partijen, zoals gemeenten, zorgkantoren, woningbouwcorporaties en...

De toekomst van beeldschermzorg

28 APR 2016 - Beeldschermzorg wordt in Nederland al veel toegepast om mensen met een zorgvraag langer zelfstandig te laten wonen. Maar het ‘opschalen’ van deze inzet van zorgtechnologie blijft lastig. Het...

Tussen thuis en het verpleeghuis

26 APR 2016 - “Tussen thuis en het verpleeghuis in is behoefte aan verschillende woonvormen die in meerdere of mindere mate bescherming, veiligheid en geborgenheid bieden.” Daniëlle Harkes, manager van het...

Blog - Vier trends in zorgvastgoed

25 APR 2016 - Bouwen voor de ouderenzorg, na jaren van stagnatie komt er weer beweging in de markt! Nu het stof van de stelselwijziging neerdaalt, schreeuwen de zorggebouwen om aandacht. Ze staan gedeeltelijk...

Werken aan een gastvrije samenleving

19 APR 2016 - Wat betekent het voor burgers om meer voor elkaar te zorgen? Dit actuele vraagstuk onderzoekt Femmianne Bredewold. Binnen het onderzoeksproject ‘De beloften van nabijheid’ van de Universiteit...

Hulp bij lokale prestatieafspraken over wonen en zorg

19 APR 2016 - Het ministerie van BZK heeft samen met onderzoeksbureau RIGO en Platform31 de eerste stap gezet in de ontwikkeling van de zogenaamde Woonzorgwijzer, die geografisch in beeld brengt welke...

Blog - Actie nodig in intercultureel zorgland!

19 APR 2016 - “Oudere migranten zijn helemaal niet zo bijzonder,” zegt Jan Booij, expert op het gebied van interculturalisatie, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk Interculturele zorg...

Nieuwe generatie ouderen wil een koopwoning

14 APR 2016 - Ouderen willen steeds vaker een koopwoning. Liefst een appartement. Dat blijkt uit WoOn 2015, het grote onderzoek naar wonen dat het ministerie van BZK elke drie jaar houdt. De generatie ouderen die...

Langer thuis dankzij het verzorgingshuis

05 APR 2016 - Nu ouderen langer thuis blijven wonen, sluit een deel van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het lijken twee gescheiden werelden, maar schijn bedriegt!

Ruimtelijke kijk op vergrijzing en zorg

05 APR 2016 - Hoe bereiden steden zich voor op de vergrijzing? De komende jaren staat ook de regio Amsterdam voor de uitdaging om vorm te geven aan de ‘ouderenvriendelijke stad’. De reorganisatie op het...

Brandveilige oplossingen: demonstratie

05 APR 2016 - Het Kenniscentrum organiseert voor leden een demonstratie van automatische blussystemen. In de demonstratieruimte zien we hoe een sprinkler en watermistsysteem een brand blussen.

Excursie vernieuwende woon(zorg)vormen

05 APR 2016 - Welke concepten voor wonen en zorg hebben de toekomst? Hoe hebben deze concepten de zorg en het wonen georganiseerd? Hoe zit het met financiën en hoe worden (toekomstige) bewoners betrokken? Maak...

Gezocht: nieuw zorg- en welzijnsidee voor oudere migranten

31 MRT 2016 - Oudere migranten vormen een kwetsbare groep. Door de vergrijzing groeit hun aantal snel, dus extra aandacht is nodig. Zo is er sprake van een gezondheidsachterstand en beperktere toegang tot de zorg...

Bewustwordingscampagnes langer thuis wonen

31 MRT 2016 - Zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam wonen. Dat is de wens van senioren en mensen met een beperking. De overheid zet daar de laatste jaren sterk op in. Om de bewustwording over de eventuele...

Blog - Gezocht: woondroom

29 MRT 2016 - ‘Wij zoeken met een groep 60-plussers naar mogelijkheden om samen te wonen met mensen van verschillende leeftijden die iets willen betekenen voor hun omgeving. Kunt u ons wegwijs maken?’ ...

Prettig oud worden in de eigen wijk

29 MRT 2016 - Door het wegvallen van voorzieningen en verzorgingshuizen doen kwetsbare ouderen steeds vaker een beroep op eigen kracht, familie, vrienden en buren. Tijdens het symposium ‘Kiezen en verbonden...

Langer zelfstandig wonen: ‘Lokaal meerjarige afspraken maken’

24 MRT 2016 - Het gaat goed met ‘langer zelfstandig wonen’. Althans: dat concludeert het Aanjaagteam langer zelfstandig wonen na zo’n 360 werkbezoeken aan gemeenten, HLZ-regio’s (hervorming langdurige...

De droom is werkelijkheid geworden in Austerlitz

24 MRT 2016 - “Het moet simpeler worden om met een burgerinitiatief van start te gaan”, vindt Jan Snijders, voorzitter van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Daar maakt hij zich samen met secretaris Jan Smelik...

Flex in the City, ouder worden in de stad

22 MRT 2016 - Steden vergrijzen. Opvallend is de diversiteit: sommige wijken vergrijzen enorm, anderen minder. Sommige steden blijven relatief jong door de studenten. Hoe bereiden steden zich voor op deze...

Studiereis: Meergeneratie wonen Duitsland

17 MRT 2016 - Woonvormen die generaties verbinden zijn in Nederland nog dun gezaaid. Duitsland kent een lange traditie op dit gebied en heeft voorbeelden waar wij veel van kunnen leren. Laat u inspireren tijdens...

Inschrijving 'Krachtig wonen in de wijk' geopend

16 MRT 2016 - Op 26 mei 2016 houdt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een landelijke studiemiddag over de huisvesting van kwetsbare burgers in de wijk. 'Krachtig wonen in de wijk' besteedt onder meer...

Corporatie en brandweer werken samen aan brandveilige seniorenwoning

10 MRT 2016 - Brand is een risico voor ouderen, zeker nu zij steeds langer zelfstandig blijven wonen. Woningcorporatie Habion werkt daarom in de regio Amsterdam-Amstelland nauw samen met de brandweer, om de...

Experiment vitale woongemeenschappen van start

03 MRT 2016 - Hoe stimuleren we onderling contact en deelname aan activiteiten bij oudere huurders? Veel corporaties worstelen met deze vraag. Maar liefst 25 corporaties en bewoners van wooncomplexen meldden zich...

Dag van het Zorgvastgoed

01 MRT 2016 - In 2030 is een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Ouderen zijn vitaler en nemen de regie. De senioren zijn hoger opgeleid, hebben meer koopkracht en een hoger besteedbaar vermogen. Welke...

Van burgerinitiatief naar bedrijf: Hoogeloon blijft in beweging

25 FEB 2016 - 'Het keukentafelgesprek? Dat doen we al 10 jaar', vertelt Ad Pijnenborg, ambassadeur van zorgcoöperatie Hoogeloon tijdens de studiemiddag ‘Een nieuw samenspel’ op woensdag 17 februari 2016...

Blog - Hoe zou Hendrik Groen het doen?

23 FEB 2016 - Wat heb ik van uw ontroerende en tegelijk ook soms hilarische ‘Geheime dagboek’ en ‘Zolang er leven is’ genoten! En wat zou ik u en de andere leden van de door uzelf opgerichte...

Tablet helpt oudere in Born langer zelfstandig wonen

23 FEB 2016 - Woningcorporatie Woningbeheer Born-Grevenbicht (WBG), zorgorganisatie Zuyderland en gemeente Sittard-Geleen bundelen hun krachten om oudere huurders zo lang mogelijk verantwoord en prettig...

In BaLaDe liggen de kansen voor het oprapen

17 FEB 2016 - In 2010 opende BaLaDe de deuren: een modern, multifunctioneel werk-, leer-, zorg- en welzijnscentrum van woningcorporatie Casade. Het gebouw ligt op het kruispunt van de wijken Baardwijk (Ba...

Vitale tuinen voor mensen met dementie

04 FEB 2016 - Groen en bewegen is belangrijk voor de gezondheid, zo is uit onderzoek gebleken. Ook voor mensen met dementie geldt dit. Maar zij komen vaak weinig buiten, zeker als ze in een zorglocatie wonen. Er...

Applaus voor ’t Groene Sticht

04 FEB 2016 - In het Utrechtse Parkwijk ligt een bijzonder buurtje: ’t Groene Sticht. Op een ruim woonerf, met de boerderij als centraal punt, woont een bont gezelschap van (ex-)daklozen, studenten, senioren en...

Expeditie Begonia, de reis gaat verder...

02 FEB 2016 - Op woensdag 14 september 2016 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de tweede editie van het landelijke congres 'Expeditie Begonia'. Want de reis gaat verder, met méér interessante...

Blog - Steden steeds seniorvriendelijker?

27 JAN 2016 - Steden vergrijzen, de diversiteit binnen de stad blijkt groot. Sommige wijken vergrijzen enorm, anderen blijven relatief jong door studenten. Hoe bereiden steden zich voor op de toename van het...

Meebouwen aan een dementievriendelijke samenleving

27 JAN 2016 - Door de toename van het aantal kwetsbare huurders dat langer thuis wil wonen, is het voor woningcorporaties nog belangrijker geworden aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenleven en wonen...

Impressie bijeenkomst 'Zelfstandig wonen maar niet alleen'

26 JAN 2016 - KeyRing helpt mensen die zelfstandig willen wonen, maar dat vanwege verstandelijke of psychische beperkingen moeilijk alleen kunnen. Het initiatief, dat 22 jaar geleden in Londen ontstond, verbindt...

Buitengewoon Zorgzaam: samen leven, ontmoeten, groeien en geloven

25 JAN 2016 - Buitengewoon Zorgzaam ziet er absoluut niet uit als een imponerende zorginstelling en dat is ook de bedoeling. Het maakt op een natuurlijke manier deel uit van de wijk Vathorst in Amersfoort en dat...

Minister herstelt fout in puntentelling zorgwoningen

25 JAN 2016 - Corporaties en zorgorganisaties kunnen op dit moment minder huur vragen voor een zorgwoning dan de bedoeling is. Dit komt doordat er een fout zit in de regels van het Woningwaarderingsstelsel (WWS...

Helder uitgangspunt van belang bij selectie vastgoed management systeem

21 JAN 2016 - De invoering van het scheiden van wonen en zorg stelt nieuwe eisen aan vastgoedmanagement. Waar vroeger alleen zorg werd aangeboden op een ‘willekeurige’ plek in het gebouw, moet nu exact worden...

'Op een leuke manier samen oud' in een thuishuis

20 JAN 2016 - Een mooi voorbeeld van een innovatief woon- en leefconcept is het Thuishuisproject. Uitgaande van de visie ‘professionals dienen vrijwilligers te ondersteunen’ ontstond dit ‘studentenhuis...

Nieuwe Nachtegaal zingt het hoogste lied

14 JAN 2016 - Nieuwe aflevering in de artikelenreeks 'Meer dan wonen en zorg alleen'. De gevel van De Nieuwe Nachtegaal in Rotterdam heeft de uitstraling van een verzorgingshuis uit de jaren zeventig. Maar dat...

Zorg in het dorp: schoolvoorbeeld Lokale Kracht

14 JAN 2016 - In 1961 richtten de inwoners van het Brabantse dorp Oerle een stichting op en kochten een voormalig schoolgebouw in het centrum van het dorp. Iedere inwoner legde 60 gulden in voor het dorpscentrum...

'Regelgeving belemmert ouderen om hun woonwensen te realiseren'

13 JAN 2016 - Regelgeving belemmert ouderen om hun woonwensen te realiseren. Daarom moeten de regels worden verminderd. Dit concludeert Rabobank in een onderzoek naar de praktische belemmeringen die ouderen...

Groeiende markt van zorghotels

13 JAN 2016 - De kosten in de zorg stijgen, zeker als het gaat om revalidatie en herstel na een ziekenhuisopname. Zorghotels en herstellingsoorden bieden een alternatieve omgeving waarin mensen prettig en rustig...

Afspraken over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

11 JAN 2016 - Voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties zijn nieuwe contractteksten online beschikbaar. Vanaf 1 januari 2016 gelden namelijk strikte regels voor het toewijzen van...

Publicatie belicht eisen Woningwet aan zorgvastgoed

11 JAN 2016 - Alle eisen die de nieuwe Woningwet stelt aan zorgvastgoed zijn door Aedes, vereniging van woningcorporaties, op een rijtje gezet in de handreiking 'Woningwet in de praktijk - zorgvastgoed'. Nog...

Collectief wonen voor senioren heeft de toekomst

07 JAN 2016 - Oudere Hagenaars zijn doorgaans tevreden over hun eigen huis en woonomgeving en zijn niet van plan te verhuizen. Zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Hoe willen senioren...

Langer thuis wonen: vernieuwend idee gezocht voor alleenstaande oudere

07 JAN 2016 - Heeft u een idee voor een vernieuwend project dat alleenstaande ouderen met een beperking in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? En wilt u dit idee uitwerken tot een...

Een nieuw jaar, een nieuwe website!

05 JAN 2016 - Vanmorgen vond de lancering plaats van de geheel vernieuwde website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het digitale informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en...

23-02-2017
E F