Veiligheidshuis zeeland start in oktober

0

Preventie en vroege diagnose

De interventies voor de preventie en prenatale en vroege diagnose van handicaps worden uitgevoerd in het kader van de gezondheidsplanning bedoeld in de artikelen 53 en 55 van de wet van 23 december 1978, n. 833 en latere wijzigingen.

De gewesten, in overeenstemming met de bevoegdheden en bevoegdheden van de wet 8 juni 1990, n. 142, en aan de wet van 23 december 1978, n. 833, en latere wijzigingen, regelen binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze wet:

De voorlichting en gezondheidsvoorlichting van de bevolking over de oorzaken en gevolgen van handicaps, evenals over de preventie van zwangerschap, veiligheidshuis zeeland, bevalling, de periodonenatale en in de verschillende stadia van ontwikkeling van het leven, en op de diensten die deze functies vervullen;

Het uitvoeren van de bevalling met bijzonder respect voor het ritme en de natuurlijke behoeften van de zwangere vrouw en het ongeboren kind;

De identificatie en verwijdering, in de woon- en werkomgeving, van risicofactoren die kunnen leiden tot aangeboren afwijkingen en invaliderende ziekten; d) diensten voor erfelijkheidsadvisering en prenatale en vroege diagnose ter preventie van genetische ziekten die lichamelijke, veiligheidshuis zeeland, mentale, sensorische en neuromotorische handicaps kunnen veroorzaken;

Periodieke controle van de zwangerschap voor de identificatie en therapie van eventuele pathologieën die de zwangerschap compliceren en om de gevolgen ervan te voorkomen; f) intensieve zorg bij zwangerschap, bevallingen en risicogeboorten;

In de neonatale periode, de tests die nuttig zijn voor de vroege diagnose van misvormingen en de verplichte controle voor de identificatie en tijdige behandeling van congenitale hypothyreoïdie, fenylketonurie en cystische fibrose.

De controlemethoden en hun toepassing worden

Geregeld door de akten van leiding en coördinatie uitgevaardigd overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de wet van 23 december 1978, nr. 833 veiligheidshuis zeeland. Met deze handelingen kunnen andere vormen van endocrinopathieën en overgeërfde stofwisselingsstoornissen worden geïdentificeerd, waartoe het onderzoek kan worden uitgebreid tot de gehele neonatale populatie;

  • h) een permanente preventieactiviteit die kinderen vanaf de geboorte beschermt, ook door coördinatie met de exploitanten van kleuterscholen,
  • kleuterscholen en leerplichtige scholen, om het niet-bestaan ​​of het begin van pathologieën en invaliderende oorzaken vast te stellen en met controles van het kind tegen de achtste
  • dag, op de dertigste dag, tegen de zesde en negende levensmaand en om de twee jaar vanaf de voltooiing van het eerste levensjaar. Hiertoe werd een persoonlijk
  • gezondheidsboek opgesteld, met de kenmerken waarvan in artikel 27 van de wet van 23 december 1978, n.

de-controlemethoden-en-hun-toepassing-worden833, waarop de resultaten van voornoemde controles en ander gezondheidsnieuws worden vermeld dat nuttig is om de gezondheid van het kind vast te stellen; i) voorlichtings-, onderwijs-, participatie- en controle-interventies om milieuschade te elimineren en ongevallen in elke woon- en werkomgeving te voorkomen, met bijzondere aandacht voor huiselijke ongevallen.

3 De Staat bevordert profylaxemaatregelen ter voorkoming van elke vorm van handicap, in het bijzonder met betrekking tot vaccinatie tegen larosolia.

Opmerkingen bij kunst. 6: – De tekst van art. 53 van de wet nr. 833/1978, betreffende de oprichting van de National Health Service, zoals gewijzigd bij art. 20 van de DL 12 september 1983, n. 463, omgezet met wijzigingen bij wet 11 november 1983, n. 368, krachtens art. 1 van de wet van 23 oktober 1985, n.

595, luidt als volgt veiligheidshuis zeeland: “Art. 53. – De algemene richtlijnen en methoden voor het uitvoeren van de institutionele activiteiten van de nationale gezondheidsdienst worden vastgesteld met het nationale gezondheidsplan in overeenstemming met de doelstellingen van de nationale.

Sociaal-economische planning en de noodzaak om de voorwaarden van sociaal-gezondheidsachterstand te overwinnen die in het land bestaan, met name in de zuidelijke regio’s. Het nationale gezondheidsplan wordt opgesteld door de regering op voorstel van de minister van Volksgezondheid, na overleg met de Nationale Gezondheidsraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in