Aanvullende voordelen: Volgens Chiavenato

0

(2008, p.338) is het doel van het aanbieden van deze voordelen en diensten gericht op het aanbieden van werknemers: faciliteiten, nutsvoorzieningen en gemakken om de levenskwaliteit van de werknemer te verbeteren, waaronder omvatten:•Gilde en club Recreatiegebieden tijdens werkpauzes Achtergrondmuziek enz.

Volgens Chiavenato (2014, p.293) zegt hij: elke organisatie definieert zijn voordelenplan om aan de specifieke behoeften van zijn werknemers te voldoen. In het algemeen bestaat het vergoedingenplan uit een vergoedingenpakket dat het beste aansluit bij het profiel van de werknemers en hun activiteiten. De voordelen en diensten die aan werknemers worden aangeboden, zijn gericht op het vervullen van verschillende individuele, economische en sociale doelstellingen.

Individueel: ze proberen te voorzien in de persoonlijke behoeften van mensen, met als doel een vrediger en productiever persoonlijk, gezins- en werkleven te bieden. Ze zijn bedoeld om voor elke persoon voorwaarden te scheppen om zich los te maken van de dagelijkse beslommeringen en zich meer te concentreren op werkgerelateerde activiteiten om aan hogere behoeften te voldoen.Economisch: ze moeten functioneren als een element van aantrekking en behoud van personeel.

Om te verminderen:

• Fysieke en psychologische vermoeidheid van mensen

• Ondersteunen van personeelswerving en aantrekken van kandidaten

• Verlaag het personeelsverloop en behoud mensen in het bedrijf

• Verzuim verminderen

• Verbeter de levenskwaliteit van mensen

• Minimaliseer de kosten van gewerkte uren.

Sociaal: ze proberen tekortkomingen, leemten of tekortkomingen in de sociale zekerheid, het onderwijssysteem en andere diensten van de overheid of de gemeenschap op te vullen. Zoals transport, beveiliging, enz…Om aan een of meer van deze doelstellingen te voldoen, ontwerpt of plant elke organisatie haar specifieke voordelenplan. Over het algemeen zijn sociale-uitkeringsregelingen gepland en ontworpen om bij te dragen aan werknemers op drie specifieke levensgebieden:

In de functie: Bonussen, productieprijzen, levensverzekeringen, enz…• Buiten de functie, maar binnen de organisatie: Kantine, Leisure, Transport, Bankkantoor etc…• Buiten de organisatie: recreatie, sportactiviteiten, gemeenschapsevenementen en andere.DEELNAME IN WINST EN RESULTAATVolgens Chiavenato (2014, p.281) bestaat winstdeling (PLR) uit een systeem waarbij een organisatie jaarlijks een bepaald deel van de winst uitkeert onder haar werknemers. Dit is een vorm van variabele beloning.

Winstdeling was voorzien in de tekst van de Grondwet van 1988. In het artikel van het CLT (Consolidatie van Arbeidswetten) en bekrachtigd bij wet nr. 10.101 van 2000. Het is de bedoeling om deze praktijk aan te moedigen door middel van onderhandelingen in conventie, collectieve overeenkomst of via een door de partijen gekozen commissie, die noodzakelijkerwijs bestaat uit een vertegenwoordiger van de vakbond.

Vanaf dat moment zijn bedrijven begonnen met het implementeren van winstdelingsprogramma’s om te voldoen aan een wettelijke vereiste. Het delen van winst en resultaat is geen nieuw onderwerp in het land. In de Grondwet van 1946 werd al ingegaan op de kwestie.

De implementatie van PLR (Profit Sharing), om de implementatie ervan te verkrijgen, moet een methodologie volgen die rekening houdt met de volgende aspecten:Elk bedrijf moet zijn eigen systeem hebben: het moet zijn doelen en resultaten prioriteren, rekening houdend met de bedrijfscultuur en rekening houdend met specifieke kenmerken en eigenaardigheden.Benadruk de resultaten in plaats van de winst: Het systeem moet resultaatgericht zijn, wat de doelstellingen zijn die moeten worden bereikt.

Ze kunnen doelen, productiviteits- of kwaliteitsindicatoren worden genoemd, enz. Het kunnen strategische, tactische of operationele doelstellingen zijn, maar ze worden altijd gedefinieerd als het hoofddoel van de activiteiten van de volgende periode. De basisvoorwaarde is: als de eerder gedefinieerde resultaten worden bereikt,en indien de vennootschap in de beschouwde periode winst maakt, zal er een deelneming van het personeel zijn in een bepaald deel van de winst, afhankelijk van de behaalde resultaten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in