Op strategisch niveau kunnen de leidinggevenden van de organisatie

0

Voordelen ontvangen die vanwege hun aantrekkingskracht als geheel even belangrijk zijn voor hun nominale salaris. Er zijn bedrijven die hun leidinggevenden een reeks voordelen bieden en ze hebben de mogelijkheid (flexibel plan) om het belangrijkste deel van hun vergoeding te kiezen.

Volgens CHIAVENATO (2010, P.290) vormen ze doorgaans een pakket dat integraal deel uitmaakt van de bezoldiging van het personeel. Sociale voordelen en diensten omvatten een verscheidenheid aan faciliteiten en voordelen die door de organisatie worden aangeboden, zoals: medische en ziekenhuishulp, levensverzekeringen, gesubsidieerd voedsel, vervoer, betaling voor niet-werktijd, privépensioenplan, enz.

In het geval van hoger personeel omvatten ze zelfs een auto (van autoleasing tot onkostenvergoeding, inclusief chauffeur), huis, school voor kinderen, club voor het hele gezin, tickets en verblijven tijdens de vakantieperiode, krediet en speciale ziektekosten- en levensverzekeringen. In feite dienen de voordelen, naast het geldelijke of financiële aspect, om werknemers te ontlasten van een reeks ongemakken, zoals het vinden van vervoermiddelen naar de Vennootschap of het zoeken naar restaurants om tussen de maaltijden door te eten.

Maatschappelijke baten hangen nauw samen met aspecten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. Het aanbod van voordelen en diensten die de organisatie aan haar werknemers biedt, heeft een krachtige invloed op de mate van kwaliteit van leven in de organisatie.

Het is duidelijk dat in sommige organisaties de toegekende voordelen gelijkwaardig zijn en soms zelfs hoger zijn dan de salarissen die door de organisatie worden betaald, waardoor het een echte strategie is om talent in de organisatie te behouden. Daarom kan men het met de auteur eens zijn wanneer wordt nagegaan dat sommige organisaties in tijden van financiële moeilijkheden, die niet in staat zijn om hun werknemers een reële geldelijke

verhoging te geven, de strategie gebruiken om een ​​verhoging van een sociale uitkering toe te kennen of te bevorderen, met deze strategie dragen ze bij aan de economische slagkracht van haar werknemers te vergroten en bijgevolg een deel van deze kost in mindering te brengen op de te betalen belastingen

(belastingen).Een veelgebruikte strategie in grote organisaties is de verhoging van de voedselkaart, die algemeen wordt geaccepteerd door werknemers omdat het een zeer geloofwaardig voordeel is in de markt, het gebruiksgemak en de mobiliteit.Volgens Chiavenato (2014, p. 290) waren de voordelen in het verleden sterk verbonden met het paternalisme dat in organisaties bestond.

Tegenwoordig maken ze deel uit van de attracties waarmee organisaties hun talenten behouden.De oorsprong en ontwikkeling van sociale uitkeringsplannen werden geconsolideerd vanwege de volgende oorzaken: Concurrentie tussen organisaties om talent aan te trekken en te behouden. Een nieuwe houding van mensen ten opzichte van sociale uitkeringen.

Eisen van vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomsten. Eisen van arbeids- en sociale zekerheidswetgeving. Als wettelijk middel voor belastingaftrek en belastingverplichtingen, opgelegd door de wet.Bijdrage aan het welzijn van de werknemer/familie en de gemeenschap.VOORDELENPLANNENUitkeringsplannen kunnen worden geclassificeerd als: Wettelijk of spontaan: Juridische voordelen:

Volgens Chiavenato (2014, p.291) zijn dit voordelen die vereist zijn door arbeids- en socialezekerheidswetgeving of door collectieve overeenkomsten tussen vakbonden. Kijk: Vakantie• 13e salarisPensioen Arbeidsongevallenverzekering Ziektewetuitkering GezinssalarisMoederschapsvergoeding Overwerk enz.Volgens de huidige wetgeving zijn sommigedeze uitkeringen worden betaald door de organisatie en andere worden betaald door socialezekerheidsinstanties.

Daarom kan worden opgemerkt dat de betalingen van de bovengenoemde voordelen worden gedaan met de volgende verantwoordelijkheden: Vakantie en 13e salaris worden betaald door het bedrijf, de andere door de socialezekerheidsorganen.Spontane voordelen: volgens Chiavenato (2014, p.291)

Dit zijn voordelen die worden toegekend door de loutere vrijheid van bedrijven, aangezien ze niet door de wet of collectieve onderhandelingen zijn vastgelegd. Ze worden ook wel extralegale voordelen of vrijwillige voordelen genoemd.Erbij betrekken: Fooien Gesubsidieerde maaltijden Gesubsidieerd vervoer•

LeningenGedifferentieerde medische en ziekenhuishulp door middel van overeenkomsten. Aanvulling op pensioen- of socialezekerheidsplannen enz. Financiële voordelen: Daarom zegt Chiavenato (2008, p.336) dat dit de voordelen zijn die de organisatie in contanten, via de loonlijst, aanbiedt: salaris Vakantie Pensioen Pensioentoeslagen Fooien Salarisaanvullingen voor langdurige afwezigheden, enz.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in