Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Gemeenten geïnteresseerd in Kenniscentrum

0

  • Home » 
  • Gemeenten geïnteresseerd in Kenni..

01-02-2007

De stand van het Kenniscentrum Wonen-Zorg werd goed bezocht door gemeenten op het Wmo-congres ‘Delen in Verandering, samen werken aan de Wmo’ dat het ministerie van VWS op 31 januari 2007 in de Ahoy organiseerde. Veel gemeenten bleken het Kenniscentrum nog niet te kennen terwijl ze wel naarstig op zoek zijn naar best practices voor hun Wmo-beleid. De informatie van het Kenniscentrum over projecten rond lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg sluit goed aan bij de kennisbehoefte van gemeenten.

Bijeenkomsten en publicatie over Wmo

Ook de aankondiging van de Project!mpulsbijeenkomsten in april 2007, die het Kenniscentrum samen met de VNG organiseert, kon op veel belangstelling rekenen. Veel gemeenten hebben nog geen helder beeld hoe aanbieders van wonen, zorg en welzijn, bij kunnen en willen dragen aan de vormgeving van het lokale Wmo-beleid.
De uitgave van Kenniscentrum en Aedes ’92 vragen over de Wmo’ waarin de rol van de corporatie in de Wmo is uitgewerkt, is voor veel gemeenten verhelderend.

Congres Delen in Verandering

Het congres ‘Delen in Verandering, samen werken aan de Wmo’ werd door het ministerie van VWS georganiseerd om te inspireren tot het opstellen van integrale Wmo-beleidsplannen. Tijdens het congres gingen betrokken partijen het gesprek aan over thema’s die de ontwikkeling van de Wmo bepalen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg verzorgde het gespreksleiderschap bij zes gesprekstafels onder het thema Thuis wonen met zorg en welzijn in de buurt. Het congres werd bezocht door 1600 deelnemers afkomstig uit het hele land.
Lees verslag van het congres Delen in verandering.

Prijs voor beste woonzorginitiatief

Tijdens het congres werd ook de winnaar van de nationale VPR-Stimuleringsprijs ‘Het beste woonzorginitiatief van ouderen’ bekend gemaakt. De prijs ter waarde van 15.000 euro is toegekend aan Ontmoetingscentrum Prinsenhof in Rotterdam. Twee aanmoedigingsprijzen van elk duizend euro gingen naar Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A en Woongroep de Grindhorst in Hillegersberg-Schiebroek.
De tien ingezonden woonzorginitiatieven staan beschreven in een brochure (pdf, 537 kb). Zie ook het persbericht over de toekenning van de prijs.

Innovatiefonds Wmo

Staatssecretaris Ross zei in haar toespraak 1,5 miljoen euro uit te trekken voor het innovatiefonds Wmo. Ross wil met het fonds ‘een stevige impuls geven aan vernieuwing en creatieve ideeën die de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning tot een succes maken.’ Het innovatiefonds is bedoeld voor projecten die de ‘deelname aan de samenleving’ met een originele aanpak stimuleren.
Lees meer over het innovatiefonds.