Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – RIBW Alliantie kennispartner Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

12-04-2006

In navolging van Z-org en de VGN heeft de RIBW Alliantie zich als kennispartner aangesloten bij het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het Kenniscentrum ontwikkelt zich hierdoor tot een care-breed informatiepunt rond wonen, welzijn en zorg.

De RIBW’s (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) verzorgen wonen en begeleiding van 16.000 mensen met ernstige en langdurige psychiatrische en psychosociale problemen. De
RIBW Alliantie is het samenwerkingsverband van de 21 zelfstandig gebleven RIBW’s.

Werkzaamheden RIBW’s

De RIBW’s werken intensief samen met woningcorporaties, gemeenten en andere zorg- en welzijnsorganisaties. Samen met woningcorporaties realiseren zij kleinschalige woonprojecten. Ook leggen RIBW’s voor corporaties contact met bewoners die overlast veroorzaken en regelen zij de verdere begeleiding. Daarnaast zorgen zij onder meer voor relatiebemiddeling, een logeerfunctie om familie te ontlasten en combineren zij de begeleiding van verschillende doelgroepen, waaronder de opvang van verslaafden.
Wijkgerichte multidisciplinaire samenwerking is een belangrijke functie van de RIBW’s.

Kennispartnerschap

Het kennispartnerschap biedt de aangesloten brancheorganisaties de mogelijkheid zich via het Kenniscentrum te profileren naar toekomstige samenwerkingspartners van hun leden. Daarnaast kunnen de leden van de kennispartners gebruik maken van de ledenservice van het Kenniscentrum, zoals de infodesk en adviesgesprekken. Z-org (voorheen de Landelijke Vereniging Thuiszorg) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), die zich richt op wonen en zorg voor mensen met lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen, gingen de RIBW Alliantie voor. Zij werden vorig jaar kennispartner van het Kenniscentrum.

De kennispartnerovereenkomst werd op 11 april tijdens een bijeenkomst van de RIBW Alliantie in Bilthoven ondertekend door Lidy Zaat, voorzitter van de RIBW Alliantie, Mariƫlle Rompa, directeur van Arcares en Peter Boerenfijn, directeur van Aedes.

V.l.n.r. Peter Boerenfijn, Lidy Zaat en Mariƫlle Rompa.