Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg – Groepswonen van ouderen in Gelderland

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Groepswonen van ouderen in Gelderland

10-03-2005

De brochure Zelfbeheer en nabuurschap gaat over woongroepen van ouderen in Gelderland. Er staan zes projectbeschrijvingen in en tien tips voor een succesvolle realisatie. Betrokken ouderen, gemeenten, woningcorporaties en provincie geven hun visie op groepswonen.

Groepswonen van ouderen draagt bij aan het vergroten van de keuzevrijheid en zeggenschap van ouderen, vindt de provincie. Niet iedereen wil zo wonen maar er is een groeiende belangstelling onder ouderen. Woongroepen bieden de mogelijkheid voor gezamelijke activiteiten en om elkaar te helpen als het nodig is. Bewoners voelen zich veiliger en meer betrokken bij de samenleving.
Woongroepen ontstaan meestal door het initiatief van ouderen zelf maar sinds een aantal jaren nemen ook woningcorporaties het voortouw.

De brochure is onderdeel van een serie uitgaven van het programma Ontgroening en Vergrijzing. Met dit programma richt de provincie Gelderland zich op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren van ouderen en de maatregelen die daarvoor nodig zijn.

De brochure is te downloaden via de website van het programma
Ontgroening en Vergrijzing.

De brochure is te bestellen bij: Programmasecretariaat Ontgroening en Vergrijzing Postbus 9090

6800 GX Arnhem