Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Reactie Arcares en VGN concept wetsvoorstel Wmo

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Reactie Arcares en VGN concept wetsvoo..

01-02-2005

Arcares en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben gezamenlijk in een brief gereageerd op het concept wetsvoorstel Wmo.

Arcares en de VGN plaatsen de volgende opmerkingen bij het concept-wetsvoorstel:- De bedoeling van de wet komt onvoldoende tot zijn recht.

  • Er zou sprake moeten zijn van een cultuuromslag, wat meer is dan een pakketverschuiving.
  • Er is meer duidelijkheid nodig over de pilots.
  • Ook is er in de reactie onder andere aandacht voor: de voorgestelde beperkte zorgplicht, de kwaliteitswet, het beschikbare budget, primaat van uitvoering en zorginfrastructuur & 24-uursbeschikbaarheid.

Brief van Arcares en VGN aan VWS (pdf, 104 kb)

Na advisering door de Raad van State wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Er wordt naar gestreefd dat dit in de eerste helft van 2005 gebeurt. Op het moment dat het (concept) wetsvoorstel openbaar wordt, zullen wij een link op deze website plaatsen.

Lees ook de reactie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een eerder nieuwsbericht.