Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Concept wetsvoorstel Wmo

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Concept wetsvoorstel Wmo

20-01-2005

VWS heeft een concept wetsvoorstel Wmo voorgelegd aan de betrokken brancheorganisaties met het verzoek voor 24 januari schriftelijk te reageren. Het concept wetsvoorstel was ook onderwerp van bestuurlijk overleg.

Na advisering door de Raad van State wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Er wordt naar gestreefd dat dit in de eerste helft van 2005 gebeurt. Op het moment dat het (concept) wetsvoorstel openbaar wordt, zullen wij een link op deze website plaatsen.

In haar reactie op het concept wetsvoorstel vraagt de Vereniging Nederlandse Gemeenten aandacht voor:

  • Het debat voeren over de Wmo zoals deze er op de langere termijn uit gaat zien. VNG is van mening dat het debat versmald is tot de (enkelvoudige) huishoudelijke hulp.
  • Een invoeringsbudget en structurele uitvoeringskosten.
  • Beleidsvrijheid van gemeenten.
  • Tempo van invoering van de Wmo.
  • De regiefunctie van gemeenten.

Brief van de VNG aan VWS