Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Eén regeling bouw kleinschalige woonvormen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Eén regeling bouw kleinschalige w..

10-01-2005

Voor de bouw van kleinschalige woonvormen komt een AWBZ-brede regeling. Dit is onderdeel van de uitvoeringsbepalingen (de Algemene Maatregelen van Bestuur) onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) die eind januari in de Tweede Kamer worden besproken.

In de nieuwe regeling vallen woonvoorzieningen tot en met 25 plaatsen (per postcode) buiten het bouwregime en worden via genormeerde CTG-budgetten bekostigd. Voor deze voorzieningen vervalt de contracteerplicht, aangezien deze geheel buiten het bouwregime worden geplaatst. Momenteel valt de bouw van kleinschalige woonvormen voor de sectoren V&V, gehandicaptenzorg en GGZ onder verschillende regelingen. Voor de GGZ bestaat de regeling voor RIBW-wonen. Voor de gehandicaptenzorg is er de Regeling kleinschalig wonen. In tegenstelling tot WZV-regelingen bouwt men bij de Regeling kleinschalig wonen geen trekkingsrechten op. Dat betekent dat de zorgorganisatie geld moet reserveren voor toekomstige aanpassingen zoals een renovatie.

Lees verder (kamerstuk WTZi 23-12-2004)