Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Aedes vraagt Kamer om minder overhaaste invoering Wmo

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Aedes vraagt Kamer om minder overhaast..

09-12-2004

Op 9 december behandelde de Vaste Kamercommissie VWS de beleidsnota over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Woningcorporaties vallen niet onder de Wmo, maar toch heeft Aedes de Kamercommissie opgeroepen om niet akkoord te gaan met een overhaaste invoering.

‘Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren vaak het initiatief genomen om wijk- en buurtgerichte samenwerkingsverbanden op te zetten met zorg- en welzijnsorganisaties. Zij vrezen dat de tijd te kort is om de gewenste gemeentelijke regiefunctie op te bouwen in goed overleg met lokale aanbieders. Een gemeentelijke regie over de samenhang van wonen, zorg en welzijn zónder goed overleg met de aanbieders spant het paard achter de wagen: het zijn juist de aanbieders die de kar moeten trekken.’

Lees nieuwsbericht Aedes