Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Uw strategische positie bij het aanbesteden binnen de Wmo

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Uw strategische positie bij het aanbes..

09-12-2004

Verslag workshop Project!mpulsbijeenkomsten november 2004

Deze workshop was voor velen een eye-opener. De Europese aanbestedingsregels dwingen overheden tot Europees aanbesteden. Verwacht wordt dat gemeenten onder de Wmo bij inkoop van zorg- en welzijnsdiensten tot aanbesteding moeten overgaan. Bij klantondersteuning (via PGB) is geen sprake van aanbesteding. De wetgeving op dit punt werd helder uiteengezet door medewerkers van advocatenkantoor Nysingh.

De corporatiesector valt niet onder de Wmo: aanbesteden vanuit gemeente is daar niet aan de orde. In de welzijnssector zijn al ervaringen in die richting, enkele cases werden in de workshops gepresenteerd door Steunpunt Minderheden Overijssel (Expertisecentrum voor multiculturele ontwikkeling), door Stichting Welzijn ZuiderAmstel en door de aanbestedende partij voor welzijn en zorg in IJburg (Agis).

Het interactieve deel bood de deelnemers gelegenheid om onder leiding van Stade Advies tot uitdieping van hun strategische positie te komen. In de discussie kwamen vele vragen op. Enkele voorbeelden:

  • Hoe moet je (als woningcorporatie) lokale samenwerkingsverbanden in stand houden als de zorg- of welzijnspartner via aanbesteding opdrachten moet verwerven?
  • Welke samenwerking is door de NMa toegestaan? Een kartel is verboden. Bij een concentratie moet men dit vooraf melden en toestemming vragen.
  • Een goed en zorgvuldig traject van aanbesteden zou incl. voorbereiding bij gemeente wel eens zo&’n 8 of 9 maanden kunnen duren. Dat is nauwelijks de tijd die er zit tussen het aannemen wet door 2e en 1e Kamer en het ingaan van de wet. Hoe krijg je op zo&’n korte termijn voldoende expertise om correcte aanbestedingen te houden, zowel bij gemeenten als bij aanbieders?

Geconcludeerd werd dat de strategische positie van aanbieders het beste gediend wordt door de gemeente vroegtijdig signalen te geven om welke problemen/klantgroepen het gaat en adviezen te geven op welke wijze de gemeente zijn rol zou moeten spelen. Let op: bewaar gepaste afstand anders bestaat de mogelijkheid uitgesloten te worden bij de aanbesteding.

Meer informatie over aanbesteden op de website van SIMAP.