Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuwe Federatie voor groepswonen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Nieuwe Federatie voor groepswonen

23-11-2004

Drie organisaties op het terrein van groepswonen gaan samenwerken binnen de Federatie Gemeenschappelijk Wonen. De Federatie heeft tot doel het vergroten van de mogelijkheden gemeenschappelijk te wonen.

De Federatie wil de diverse vormen van gemeenschappelijk wonen meer bekendheid geven bij woningzoekenden, overheden, woningbouwcorporaties en andere verwante organisaties. Onder gemeenschappelijk wonen verstaat de Federatie woonvormen waarbij de bewoners er voor kiezen om op basis van gelijke rechten en plichten met elkaar te wonen.

De Federatie is een samenwerkingsverband van drie organisaties:

  • Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW)
  • Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO)
  • Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (Stichting WSB)

Website van de Federatie
Persbericht (kijk onder actualiteit)