Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Financiering zorg Fokuswonen naar AWBZ

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Financiering zorg Fokuswonen naar AWBZ

22-11-2004

Op 1 april 2005 wordt de financiering van de zorg in ADL-clusters (beter bekend als Fokuswoningen) overgeheveld naar de reguliere AWBZ-financiering. Van de subsidieregelingen voor ADL-clusters vervalt op dat moment de paragraaf ‘ADL-assistentie in ADL-clusters’.

De CTG-tarieven in de AWBZ-financiering liggen aanmerkelijk lager dan de huidige financiering. De CTG-tarieven zijn gebaseerd op geplande thuiszorg. In de huidige regeling levert de Stichting Fokus Exploitatie alleen ongeplande thuiszorg (op afroep, 24 uur per etmaal) waarvoor meer personeel beschikbaar moet zijn. Stichting Fokus is overigens niet de enige aanbieder in ADL-clusters, in het ADL-cluster Park de Meer bijvoorbeeld is Amstelrade de zorgaanbieder. De indicatiestelling voor Fokuswonen wordt per 1 januari 2005 door de RIO&’s overgenomen van Argonaut. De centrale wachtlijst voor Fokuswonen blijft in 2005 nog bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Op termijn zal deze wachtlijst door de zorgkantoren overgenomen worden.

De andere paragrafen van de adl-clusterregeling ‘Het verwezenlijken van adl-clusters’ en ‘Aanpassingen in bestaande adl-clusters’ blijven voorlopig bestaan.
Volgens het CVZ is het goed mogelijk de bouw van en aanpassingen aan clusterwoningen op termijn onder te brengen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning c.q. de Wet Voorzieningen Gehandicapten en daarmee onder verantwoordelijkheid van gemeenten te brengen.

Voor bewoners van Fokuswonen en andere ADL-clusterbewoners betekent de wijziging dat zij per 1 april 2005 een eigen bijdrage gaan betalen. Lees meer op de website van Fokuswonen.

Meer informatie: