Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Inspiratie voor voorbereiding Wmo

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Inspiratie voor voorbereiding Wmo

15-11-2004

Het NIZW biedt inspiratie voor voorbereiding op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) met cahiers over versterking van het welzijnswerk en met vier scenario’s voor beleidsontwikkeling Wmo door gemeenten.

Versterking welzijnswerk

Om welzijnsorganisaties en lokale overheden in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te inspireren en te informeren brengt het NIZW zes cahiers uit onder de titel ‘Werken aan maatschappelijke ondersteuning’

Het bevat:

  • Inleiding op de cahiers.
  • Empowerment van kwetsbare mensen. Welzijnswerk als partner bij zelfstandigheid.
  • Thuis in de buurt. Wijkgericht werken aan wonen, zorg en welzijn van kwetsbare groepen.
  • Met het oog op informele zorg. Hoe welzijnswerk en gemeenten informele zorg kunnen ondersteunen en versterken.
  • Vraaggericht werken. Voorbeelden, instrumenten, aandachtspunten.
  • Nieuwe competenties van beroepskrachten.

Scenario&’s voor beleid en proces gemeenten

Gemeenten staan voor de vraag hoe ze procesmatig en beleidsmatig de Wmo voorbereiden. NIZW Sociaal Beleid heeft vier scenario&’s ontwikkeld. De schetsen en voorbeelden kunnen helpen bij de discussie over de ideale mix voor de aanpak in uw eigen gemeente.
Download Scenario’s beleidsontwikkeling Wmo (pdf, 33,9 kb).