Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wmo start in januari 2006 met enkelvoudige huishoudelijke zorg

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Wmo start in januari 2006 met enkelvou..

08-11-2004

De Tweede Kamer heeft op 2 november een motie aangenomen over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hieruit volgt dat als eerste stap op 1 januari 2006 alleen de enkelvoudige huishoudelijke zorg wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo.

In de motie staat dat:

  • De Wmo zorgvuldig en gefaseerd ingevoerd wordt.
  • Per 1 januari 2006 alleen de enkelvoudige huishoudelijke zorg uit de AWBZ naar de Wmo gaat.
  • Nog deze kabinetsperiode de gehele huishoudelijke verzorging uit de AWBZ gaat.
  • In diverse gemeenten gestart wordt met pilots.

Op 9 december heeft de Tweede Kamer een algemeen overleg over de Wmo gepland.

Nieuwsbericht VWS

Motie 2 november (pdf, 17,6 kb)

Dossier Wmo