Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Meer particulier aanbod in wonen, zorg en dienstverlening noodzakelijk

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Meer particulier aanbod in wonen, zorg..

08-10-2004

‘Het is maatschappelijk noodzakelijk en commercieel aantrekkelijk voor de particuliere sector om te investeren in de markt voor wonen, zorg en dienstverlening’. Deze oproep deed minister Dekker van VROM tijdens de ontmoetingsdag ‘Nieuwe vormen van samenwerking in wonen, zorg en dienstverlening’, georganiseerd door de ministeries van VROM, VWS en het Universitair Platform PPS.

Het aanbod van seniorenwoningen in de particuliere sector blijft achter. Niet meer dan 15 procent van het woningaanbod voor ouderen is particulier terwijl er een grote markt voor is. Minister Dekker benadrukte dat er vooral meer aanbod nodig is voor het middensegment van de markt.
Verder riep ze op tot betere informatievoorziening over het aanbod zodat ouderen beter kunnen kiezen. Als er voldoende aantrekkelijk aanbod voor ouderen is dan komt ook de doorstroming op de woningmarkt beter op gang. Starters op de woningmarkt en andere groepen met een laag inkomen kunnen dan makkelijker een woning vinden.

Ruim tachtig projecten hadden gereageerd op de oproep van de organisatoren om zich te presenteren op deze ontmoetingsdag. Op de kennismarkt en in de workshops is informatie uitgewisseld en zijn contacten gelegd.

Een publicatie over deze dag is in voorbereiding.

Verslag (pdf, 389 kb) van de ontmoetingsdag
Lees persbericht VROM
Lees meer over dit thema privaat geld in wonen en zorg