Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidie diensten Kenniswijk Nationaal

0

23-09-2004

Bedrijven en instellingen in heel Nederland kunnen nu profiteren van de Regeling subsidie diensten Kenniswijk 2004. Deze regeling was eerst alleen in de regio Eindhoven beschikbaar. Sinds 21 september 2004 is de regeling opengesteld voor heel Nederland. De regeling loopt tot en met 2005.

Doel is het stimuleren van een gevarieerd en innovatief aanbod van interactieve elektronische diensten voor de klant. De subsidie betreft dus de diensten en niet de uitrol van ICT-infrastructuren als zodanig.

Voor de projecten kan maximaal 50% subsidie verkregen worden. De overige 50% moeten de projecten zelf financieren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote dienstenprojecten.

Kleine dienstenprojecten

  • kunnen doorlopend tot en met december 2005 worden ingediend.
  • Maximale subsidie per project is € 35.000.
  • Het beschikbare budget is € 130.000 voor 2004, voor 2005 zal het budget nog gepubliceerd worden.

Grote dienstenprojecten

  • Maximale subsidie per project is € 400.000
  • Maximaal per partner € 100.000
  • Er wordt gewerkt in tenders. De eerste tender sluit op 16 november 2004, de tweede tender op 29 maart 2005 (onder voorbehoud).
  • Onder grote dienstenprojecten vallen interactieve breedbanddiensten of sleutelprojecten.
  • Het beschikbare budget is € 1.500.000 voor de eerste tender en nogmaals dat bedrag voor de tweede tender.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de projecten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het project moet gebruik maken van een elektronische infrastructuur en een voldoende experimenteel en innovatief karakter hebben.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door SenterNovem.

Meer informatie en regeling en formulieren.

Voorbeelden van diensten die met Kenniswijk-subsidie ontwikkeld worden of reeds gerealiseerd zijn in publicatie ‘Innovatieve consumentendiensten in gebruik’ (pdf, 1,32 MB)