Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wonen-Zorg in Rijksbegroting 2005

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Wonen-Zorg in Rijksbegroting 2005

21-09-2004

De Wet Wmo wordt ingediend, de AWBZ is het waard behouden te blijven maar wordt versmald en er worden voor de Wmo een invoeringsbureau en experimenten opgezet. Dit zijn op het terrein Wonen en Zorg de belangrijkste beleidsvoornemens.

Verder zijn opvallende punten:

  • De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte wordt in 2005 uitgebreid naar het domein wonen.
  • Het wordt aan gemeenten overgelaten of mensen na 2006 nog een PGB krijgen.
  • Het percentage volledig toegankelijke woningen in nieuwbouw moet toenemen van 37 naar 40%.

Een aantal onderzoeken wordt aangekondigd, te weten:

  • Een onderzoek naar de boekwaardeproblematiek van zorgorganisaties.
  • Periodieke meting van slaagkansen van huishoudens die zoeken naar een volledig toegankelijke woning (vanaf 2006).