Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Ross reageert op rapport Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Ross reageert op rapport ‘Zorg en wone..

07-09-2004

Op lokaal niveau moet het beleid rond wonen, zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen gestalte krijgen. Door een sterkere regierol van de gemeente, extra aandacht voor mantelzorgers en een gezamelijke aanpak van partijen om voldoende geschikte woningen te realiseren. Dat schrijft staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS aan de Tweede Kamer in reactie op het rapport Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Mede namens minister Dekker van VROM reageert staatssecretaris Ross op dit rapport, dat zij ziet als een belangrijke ondersteuning voor het beleid op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

Duidelijk is dat de staatssecretaris veel verwacht van de rol van gemeenten. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten gemeenten de regierol op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning op zich nemen. Ross wijst daarnaast op de mantelzorg. Instellingen die extramuraliseren moeten aandacht besteden aan de ondersteuning van mantelzorgers.

In de discussie over het begrip ouderenwoningen kiezen VWS en VROM niet voor een nieuwe definitie maar blijven bij de tweedeling tussen nultredenwoning en ‘verzorgd wonen’. De consument heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of de woning en voorzieningen passend zijn en moet niet blind varen op een etiket ‘ouderenwoning’.

Lees de brief aan de kamer van 3-9-2004

Lees nieuwsbericht over het SCP-rapport