Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Actualisatie Nationaal Bestand Woonzorgcomplexen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Actualisatie Nationaal Bestand Woonzor..

12-07-2004

De nieuwste gegevens over woonzorgcomplexen in Nederland zijn beschikbaar. Eind 2003 heeft RIGO in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg het Nationaal bestand geactualiseerd. Van bijna 400 woonzorgcomplexen zijn de meest recente gegevens verwerkt. De resultaten geven een representatief beeld van de woonzorgcomplexen in Nederland.

De productie van woningen in woonzorgcomplexen lijkt zich te stabiliseren tussen de 2000 en 3000 woningen per jaar. De jaren met een topproductie van tegen de 6000 woningen per jaar zoals in 1995 en 1998 worden niet meer gehaald.

Nieuwbouw in huursector

De meeste woonzorgcomplexen zijn nieuwbouwprojecten. Slechts 13 procent wordt gerealiseerd door ombouw van een verzorgingshuis of van een complex zelfstandige woningen naar een woonzorgcomplex. Ook wordt het merendeel, bijna 90 procent, in de huursector gebouwd. Slechts 2 procent betreft koopprojecten, 9 procent combineert huur- en koop in één project. Enige vertekening zit er waarschijnlijk wel in deze resultaten omdat corporaties als respondent benaderd zijn. De pure koopprojecten zullen ook vaak tot stand komen zonder betrokkenheid van een corporatie.

De gemiddelde huurprijs van een woning ligt rond de 400 euro. Voor de projecten die tussen 2002 en 2005 gerealiseerd worden stijgt de huurprijs naar bijna 500 euro.

Situering en zorginfrastructuur

In het rapport over de actualisatie wordt verder aandacht besteed aan de situering van de complexen. Slechts een gering deel is gebouwd in nieuwe (Vinex)wijken. De meeste staan in de buurt van een verzorgings- of verpleeghuis: 86 procent. De zorginfrastructuur is bij de meeste complexen ook gericht op de omliggende wijk of buurt, hetgeen blijkt uit de aanwezigheid van een restaurant, een kantoor voor de thuiszorg, een steunpunt voor welzijn ouderen, een praktijk voor fysiotherapie of een huisarts. Het rapport geeft per onderdeel van de zorginfrastructuur aan in hoeveel complexen dit aanwezig is.

Zorggarantie

Zorggarantie wordt in het overgrote deel van de complexen geboden. In 71 procent van de complexen is er een 24-uurs beschikbaarheid van zorgpersoneel in of nabij het complex. Toch woont er ook een groot aantal bewoners met een beperkte zorgvraag: ruim 40 procent valt onder de categorie gewoon wonen met zorg op afspraak.

Meer informatie: