Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Nieuw platform Zorg voor later

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Nieuw platform Zorg voor later

17-06-2004

Zorg voor Later is een stichting die mensen actief wil laten nadenken over hun toekomst. Met name over de latere periode van hun leven, wanneer er zorgbehoeften zijn. De stichting spoort aan keuzen te maken, maar bij het actuele gebrek daaraan ook als burger en consument keuzemogelijkheden af te dwingen.

Zorg voor Later biedt een discussie- en opinieplatform voor babyboomers maar ook voor politici, aanbieders van zorg en wetenschappers. De stichting kent geen leden, maar roept wel sympathisanten op zich aan te sluiten.

www.zorgvoorlater.com