Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Gemeente Utrecht en Agis zorgverzekeringen sluiten convenant

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Gemeente Utrecht en Agis zorgverzekeri..

03-06-2004

Als financiers van zorg en welzijn hebben Agis en gemeente Utrecht afspraken gemaakt over een integrale wijkaanpak op de sectoren wonen, welzijn en zorg. Vanuit ieders verantwoordelijkheid wordt ingezet op het realiseren van woonservicegebieden. Het convenant wordt uitgewerkt in akkoorden op stedelijk en op wijkniveau.

Dat het partijen menens is, blijkt wel uit de constatering dat de gemeente ‘de maatschappelijke plicht heeft een voldoende en toegankelijk zorgaanbod te realiseren’. De Gemeente Utrecht neemt hierbij een duidelijke positie in.
Ook Agis laat zich niet onbetuigd: Agis ‘sluit hiertoe contracten met aanbieders die [deze] uitgangspunten onderschrijven en operationaliseren. Voor de duurzame ontwikkeling van samenwerking onder één dak van de eerstelijn garandeert Agis een duurzame contractuele (inkoop)relatie.’

Samen zullen deze partijen samenwerkingsverbanden in de eerste lijn stimuleren en een goede informatie en voorlichting aan de bewoners organiseren.

Download convenant (pdf, 160 kB).