Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Geld voor aanpak vergrijzing Gelderland

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Geld voor aanpak vergrijzing Gelderlan..

25-05-2004

De provincie Gelderland wil de komende vier jaar 9,2 miljoen beschikbaar stellen voor het programma ‘Ontgroening en vergrijzing’. Het Gelders bestuur wil gemeenten, corporaties, welzijns- en zorginstellingen uitnodigen en stimuleren om te komen met plannen en ideeën die inspelen op de gevolgen van de vergrijzing.

Het programma richt zich op de aanpak van knelpunten die bij de vergrijzing en bij functiebeperkingen optreden. Die liggen op het terrein van wonen in brede zin, ofwel de combinatie van wonen, welzijn en zorg.

Woonservicegebieden

De provincie wil met het programma de ontwikkeling van nieuwe concepten van zorg- en dienstverlening stimuleren. Zoals bijvoorbeeld woonservicegebieden, waar verschillende generaties naast elkaar wonen, met zelfstandige woningen en aangepaste huisvesting voor mensen met een functiebeperking, voorzieningen binnen handbereik en een woonomgeving die veilig en geschikt is voor alle leeftijden.

Kulturhusbeleid

Ook voor het Kulturhusbeleid wil de provincie 9,2 miljoen beschikbaar stellen. Kulturhusen vergroten de leefbaarheid en de ‘sociale kwaliteit’ in dorpen en stadswijken. In elk ‘hus’ worden functies gecombineerd op het gebied van cultuur, welzijn, eduactie en sport met zakelijke dienstverlening zoals bezorgdiensten, een loket voor bankzaken of een supermarkt.