Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Personeel in kleinschalig groepswonen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Personeel in kleinschalig groepswonen

25-05-2004

In de zojuist verschenen NIZW-publicatie ‘Leren van veranderen’ komen de drie noodzakelijke voorwaarden aan de orde om kleinschalig wonen te realiseren: leefomstandigheden van bewoners verbeteren, competenties van medewerkers actualiseren en een lerende organisatie worden.

Voor ‘Leren van veranderen’ zijn tien initiatieven voor kleinschalig wonen onderzocht. Door middel van interviews, trainingen en workshops is gekeken wat de gevolgen zijn van de omslag van patiëntenzorg naar bewonersondersteuning voor beroepsbeoefenaren in de zorg, veelal verzorgenden. Ook de rol van het management bij dit veranderingsproces komt aan bod.

De publicatie ‘Leren van veranderen. Kleinschalige zorg voor mensen met dementie’, kost €15,50 en is te bestellen via de NIZW-site.