Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Laatste ronde InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Laatste ronde InnovatieProgramma Stede..

19-04-2004

Het rijk stelt dit jaar voor het laatst de IPSV-subsidie voor stedelijke vernieuwing beschikbaar. De bijdrage per project is maximaal vijf miljoen euro. Voor 2004 is in totaal 33,3 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 1 mei 2004 worden ingediend.

Het IPSV is een tijdelijk programma dat een financiële bijdrage geeft aan ideeën, plannen en projecten die op een creatieve en vernieuwende manier bijdragen aan een kwaliteitssprong en een versnelling van de stedelijke vernieuwing.
Meer informatie vindt u op www.vrom.nl/ipsv.

Voorbeeldprojecten

In de stedelijke vernieuwing komt steeds meer aandacht voor het realiseren en verbeteren van sociale infrastructuur in wijken. De ontwikkeling van woonzorgzones of dienstenzones in herstructureringswijken kan bijdragen aan verbetering van de sociale infrastructuur. In 2003 hebben vier woonzorgprojecten een bijdrage gekregen uit het IPSV:

  • Gemeente Breda, woonzorgwelzijnswijk Noord Oost
    (€ 5.000.000)
  • Plein en public, het Waterlandplein in Nieuwendam-Noord, Amsterdam: ontwikkeling woonzorgzone als onderdeel van herstructurering plein (&€ 2.002.000)
  • Pilotproject Bilgaard, Leeuwarden: wijkgerichte zorg en community care in het kader van “Leeuwarden, ouderenzorg naar Scandinavische snit” (&€ 150.000)
  • Hof van Hallum een woonomgeving voor jong en oud Ferweradiel: bouw van multifunctionele woningen, aanpasbaar aan de (zorg)behoeften (&€ 100.000)

Informatie over deze voorbeeldprojecten vindt u bij het [ministerie van VROM|www.vrom.nl/ipsv]