Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Convenanten regionale samenwerking wonen-welzijn-zorg

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Convenanten regionale samenwerking won..

17-02-2004

In de regio’s Westelijke Mijnstreek en Middelburg zijn op 16 februari convenanten ondertekend voor de levering van een samenhangend pakket wonen-zorg-welzijn aan ouderen. De door VWS ondersteunde convenanten moeten een oplossing bieden voor de toenemende zorgvraag van ouderen.

Het convenant in de Westelijke Mijnstreek (regio Sittard-Geleen) zorgt ervoor dat ruim achthonderd inwoners de komende drie jaar van een extra aanbod profiteren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De overeenkomst is ondertekend door gemeenten, woningcorporaties, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoor, provincie en welzijnorganisaties.
In Middelburg moet de uitwerking naar een concreet plan nog plaatsvinden.

Steun VWS
Ter ondersteuning van de pilot in Limburg heeft staatssecretaris Ross-Van Dorp (VWS) € 500.000 toegezegd. Dit bedrag komt de regio tekort om de groei op te vangen van ouderen die voor een verpleeghuis geïndiceerd worden. Het bedrag wordt besteed aan uitbreiding van welzijnsdiensten die ouderen in staat stellen langer thuis te blijven wonen, bijvoorbeeld maaltijdvoorziening en dagbesteding.

Ross-Van Dorp ziet de pilot in de Westelijke Mijnstreek als voorbeeld hoe alle betrokken partijen bij de ouderenzorg door meer samenwerking tot een beter aanbod van wonen, zorg en welzijn kunnen komen. Zij hoopt dat de aanpak een landelijke navolging krijgt.

Meer informatie:

  • Persbericht convenantpartners Westelijke Mijnstreek