Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Draaiboek ontmoetingscentra dementerenden

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Draaiboek ontmoetingscentra dementeren..

05-02-2004

Sinds 1993 bestaan in Amsterdam ontmoetingscentra voor thuiswonende mensen met dementie en hun verzorgers. Deze centra bieden op een laagdrempelige plek in de wijk intensieve en geïntegreerde ondersteuning. Mensen die elders in Nederland een ontmoetingscentrum willen opzetten, kunnen gebruik maken van het onlangs verschenen draaiboek.

Ontmoetingscentrum
In een ontmoetingscentrum kunnen mensen met dementie drie dagen per week deelnemen aan (re)creatieve activiteiten. Voor de mantelzorgers zijn er op een vaste dag in de week informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. Voor beiden zijn er een wekelijks spreekuur, gemeenschappelijke sociale activiteiten en een maandelijks centrumoverleg.

Een voorbeeld is het ontmoetingscentrum Kraka-e-Sewa voor Surinamers met dementie en hun familie. Uit recent evaluatieonderzoek van de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum blijkt het succes van dit ontmoetingscentrum.

Draaiboek
Het draaiboek beschrijft de stappen voor het opzetten en draaiend houden van een ontmoetingscentrum. Ook zijn er aanbevelingen voor de inhoudelijke invulling van de activiteiten in het centrum en de samenwerking met andere partners. Het boek bevat concrete hulpmiddelen, zoals voorbeeldformulieren voor alle ontwikkelingsfasen van het ontmoetingscentrum. Het draaiboek is samengesteld op basis van onderzoek bij bestaande ontmoetingscentra.

Bestelwijze
Het draaiboek is direct verkrijgbaar bij de auteurs. Dit geldt ook voor de onderzoeksrapporten over de ontmoetingscentra (tel. 020-5736454; [email protected]; Dr. R.M. Dröes, afd. Psychiatrie, VUmc, Valeriusplein 9, 1075 BG Amsterdam).

Draaiboek ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers, J. van Ganzewinkel en R.M. Dröes, Amsterdam 2003
ISBN 90-9016927-X NUGI 895 Ringband, losbladig, 124 pagina&’s + tool-kit (twee floppydisks)

Euro 65,-