Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Noord-Brabant steekt € 9,4 miljoen in wonen-zorg-welzijn

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Noord-Brabant steekt € 9,4 miljo..

16-01-2004

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in november besloten om een impuls te geven aan de bouw van voorzieningen op het terrein van wonen-zorg-welzijn en multifunctionele accommodaties. De 9,4 miljoen euro die hiervoor uitgetrokken wordt, is ook bedoeld voor samenwerkingsprocessen en voor het voorbereiden van plannen die tot de bouw leiden (processubsidies). Het budget kan zowel ten goede komen aan projecten in stadswijken, als in dorpen en kleine kernen.

Combifonds Wonen-Zorg-Welzijn
Met deze financiële impuls is het Combifonds Wonen-Zorg-Welzijn weer voor vier jaren gevuld. Het Combifonds is een belangrijk middel voor de Provincie Noord-Brabant om de uitvoering te stimuleren van projecten op het terrein van wonen-zorg-welzijn en leefbaarheid in kleine kernen. Eerder hebben Provinciale Staten voor de periode 2002-2003 € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Combifonds. In totaal hebben hierdoor 54 porjecten in Brabant een stimuleringssubsidie ontvangen van maximaal € 50.000,-. Daarnaast hebben nog eens 20 projecten een kleine oriëntatiesubsidie ontvangen. Tenslotte heeft de provincie drie projecten aangewezen als ontwikkelingsproject en daarvoor middelen beschikbaar gesteld.

Naar verwachting kan de nieuwe subsidieregeling begin 2004 worden ingesteld en kan er vervolgens in 2004 weer een subsidieronde plaatsvinden.

Meer informatie:
Mevrouw M. Rinkes, Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch, tel. 073-6812564 of [email protected]