Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wet gelijke behandeling ook voor wonen

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Wet gelijke behandeling ook voor wonen

08-01-2004

De Wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) is per 1 december 2003 in werking getreden. In eerste instantie geldt de wet alleen voor de terreinen arbeid en beroepsonderwijs en in latere instantie voor openbaar vervoer. De wet moet de rechtspositie en de mogelijkheid van gehandicapten en chronisch zieken verbeteren om volwaardig te participeren. De WGBH/CZ gaat ook gelden voor wonen. Dit staat in een brief van staatssecretaris Ross-Van Dorp (VWS) en minister Dekker (VROM) namens het kabinet gestuurd op 19 december 2003 aan de Tweede Kamer.

De uitbreiding van de WGBH/CZ zal de verhuurder niet verplichten de woning aan te passen aan de handicap van de huurder. Hiervoor blijft de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) gelden. Wel kan door de uitbreiding op het punt van wonen een verhuurder niet weigeren een woning te verhuren aan een gehandicapte vanwege diens handicap. Dit verbod geldt ook voor kamerverhuurders. Verder komt er de plicht om doeltreffende aanpassingen aan te brengen voor een gehandicapte verhuurder. Voor materiële aanpassingen is de WVG van toepassing. Voor immateriële aanpassingen, bijvoorbeeld toestemming voor het stallen van een scootmobiel, geldt de WGBH/CZ.

Verwacht wordt dat de uitbreiding van de WGBH/CZ met wonen op zijn vroegst in 2005 in werking zal treden.

Meer informatie:

  • Brief aan de Tweede Kamer (pdf, 75 kb)