Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Werkprogramma Bouwcollege 2004

0

 • Home » 
 • Nieuwsarchief » 
 • Werkprogramma Bouwcollege 2004

07-01-2004

Dit jaar staan in het werkprogramma van het Bouwcollege twee thema’s centraal. In 2002 vormde Capaciteit het jaarthema. In 2003 was het thema de Kwaliteit van de zorginfrastructuur. Dit thema krijgt een vervolg in 2004 en daaraan wordt als tweede het thema Rationalisatie en optimalisatie toegevoegd.

Het thema Rationalisatie en optimalisatie wordt vanuit vier invalshoeken benaderd:

 • Marktwerking en de gevolgen voor de bouw
  Wat betekent marktwerking voor de bouwkundige infrastructuur en de bouwkundige opzet? Wat is de relatie tussen kapitaalslasten en de methodiek Diagnose Behandel Combinatie? Wat zijn de (on)mogelijkheden van publiek-private samenwerking
 • Ketens, transmuralisatie, care pathways:
  • Ontwikkelingen zorgketen en de gevolgen voor de zorginfrastructuur. Samen met het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) worden voorbeelden van goed bedgebruik en goede ketenvorming verzameld. Daarbij is ook aandacht voor de ICT.
  • Grenzen aan de transmuralisering (GGZ).
  • Evaluatie kwaliteit verpleegunits in ziekenhuizen. Het Bouwcollege start een evaluatieonderzoek naar kwaliteit van deze verpleegunits en naar de wijze waarop in de praktijk omgegaan wordt met het referentiekader.
 • Exploitatie en investering:

Middels onderzoek worden betere criteria ontwikkeld om een keuze te maken tussen grootschalige renovatie en nieuwbouw.

 • Optimalisatie capaciteit en kwaliteit infrastructuur(cure)

Het thema Kwaliteit zorginfrastructuur krijgt vorm in de aandachtsgebieden:

 • Best practice en kwaliteit:
 • Samen met de SEV wordt onderzoek gedaan naar praktijkvoorbeelden van IFD-bouwen.
  • In overleg met de NVTG (Ned.Ver. voor Technici in de Gezondheidszorg) en TNO wordt onderzoek gedaan dat moet leiden tot verbetering van gezondheidszorgvoorzieningen voor mensen met zintuiglijke handicaps.
  • Best practice cahiers worden gedurende het jaar uitgebracht en verwerkt in de Bouwkostennota 2004.
  • Woonwensenonderzoek en woonsatisfactie- onderzoek worden bestudeerd ten behoeve van de meerwaarde voor bouwplannen.
  • Het Bouwcollege participeert in de stuurgroep van het IWZ met experimenten voor domotica voor dementerenden.
 • Kwaliteit bestaande infrastructuur.
  • Monitoring gebouwkwaliteit: na de gehandicaptenzorg en thans de GGZ komt in 2004 de sector Verpleeghuizen aan bod.
  • Aanjaagactiviteiten Gehandicaptenzorg.
  • Bouwbehoefteonderzoek GGZ.
  • Prestatie-indicatoren.

Het volledige Werkprogramma Bouwcollege 2004 (pdf, 501 kb)