Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Wet Exploitatie Ziekenhuisvoorzieningen herzien

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Wet Exploitatie Ziekenhuisvoorzieninge..

18-12-2003

VWS heeft een 3e nota wijziging Wet Exploitatie Ziekenhuisvoorzieningen (WEZ) gestuurd naar de Tweede Kamer met als nieuwe naam Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Nieuw in deze nota van wijziging is dat winstoogmerk in delen van de zorgsector – onder voorwaarden – toegestaan wordt. Daarnaast worden nadrukkelijk deelmarkten onderscheiden en naar mate van regulering uitgewerkt.

De WTZi moet volgens de begroting van VWS per 1 juli 2004 de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) gaan vervangen. Het wetsvoorstel wordt noodzakelijk geacht om de overgang van aanbodsturing naar vraagsturing en gereguleerde marktwerking mogelijk te maken. Het voorstel hangt samen met andere voorstellen, zoals de herziening van de WTG en het instellen van een Zorgautoriteit, de herziening van het overeenkomstenstelsel (opheffen contracteerplicht) en bekostiging op basis van prestaties.

Voor de intramurale AWBZ lijkt het wetsvoorstel uit te blijven gaan van blijvende aanbodsturing. Daarbij is aangemerkt dat dit niet behoeft in te houden dat productieomvang en/of investeringen afzonderlijk gereguleerd zullen worden.

De extramurale zorg zit voor wat betreft deelmarkt tussen marktwerking en aanbodregulering in en kan zich ontwikkelen naar meer marktwerking.

Kamerstuk 2003-2004, 27659, nr. 16, Tweede Kamer (115 Kb) Wet toelating zorginstellingen; Derde nota van wijziging