Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Subsidie wonen, zorg en welzijn Zuid-Holland

0

  • Home » 
  • Nieuwsarchief » 
  • Subsidie wonen, zorg en welzijn Zuid-H..

21-11-2003

Projecten die inwoners van Zuid-Holland in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en die activiteiten uitvoeren in 2004 kunnen een beroep doen op subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Deze projectsubsidies worden verstrekt in het kader van de impuls “Wel Zo Gewoon 2003/2004”. Aanvragen kunnen tussen 1 december 2003 en 1 maart 2004 ingediend worden.

Het gaat bijvoorbeeld om: – het versterken van de positie van zorgvragers en ouderen (belangenbehartiging)

  • zorgvernieuwing, of het oplossen van (ruimtelijke) knelpunten bij de bouw van intramurale en extramurale voorzieningen
  • samenwerking tussen partijen (gemeenten, corporaties, zorgaanbieders) bij het opzetten van concrete projecten op regionaal, lokaal of wijkniveau.

Het Aanvraagformulier Projectsubsidies is te vinden op de site: www.subsidies.zuid-holland.nl.
Zie voor meer inhoudelijke informatie de site van de Provincie Zuid-Holland.

Bron: IWZ